Gå til sidens hovedinnhold

Kan koste to millioner å delta

Oslo Arkitektforening frykter unge, uetablerte arkitektkontorer ikke vil kunne ta seg råd til å delta i Statsbyggs åpne konkurranse om nytt museumsanlegg på Vestbanetomten.

FROGNERVEIEN: Styret i Oslo Arkitektforening (OAF) har fått mange henvendelser fra frustrerte arkitekter, etter at den åpne to-trinns plan- og designkonkurransen for nytt museumsanlegg på Vestbanen ble utlyst like før påske.

Kan koste en halv mill

Bakgrunnen er at Statsbygg krever bruk av en digital 3d-modell kalt BIM (building information modeling), som er svært kostbar. Bare en enkelt programlisens koster 50. 000 kroner.

«I et meget stramt arbeidsmarked, der arkitektkontorenes økonomiske marginer er presset maksimalt, blir det feil å forutsette en ressursbruk i en åpen konseptfase som trolig må overstige en halv milllion kroner for det enkelte forslag. Når det i tillegg råder usikkerhet om grunnlaget for utlysningen av konkurransen gir dette en uakseptabel risiko for det enkelte arkitektkontor» skriver styreleder i OAF Peter Butenschøen i et åpent brev til Statsbygg.

Arkitektforeningen frykter at dette vil medføre at unge, uetablerte kontorer ikke vil kunne delta i konkurransen.

Foregangsbyggherren

Vi tok en tur til det velrennomerte arkitektkontoret L2 i Frognerveien, for å høre hvordan de så på saken.

Det kommer fort frem at daglig leder og sivilarkitekt Jon Flatebø er enig med bransjekollega og foreningsleder Butenschøn.

- Kravet om bruk av BIM-modell er et helt nytt krav, som Statsbygg er ene og alene om i vår bransje. Jeg kan ikke komme på en annen byggherre som krever dette på et så tidlig stadie i konkurransesammenheng, sier han og legger til at Statsbygg sees på som en foregangsbyggeherre i bransjen.

Vent til fase to

L2 har ikke bestemt seg for om de skal delta i konkurransen eller ikke, men har i det minste ressursene som skal til dersom det skulle bli aktuelt.

- Man kunne jo ventet med å stille så strenge krav til fase to, målet med fase en er jo å komme frem til gode konsepter og løsninger. De seks kontorene som kommer videre til fase to, får jo også et økonomisk tilskudd som gjør det lettere å forsvare kravet. I fase en vil jeg faktisk gå så langt som å kalle BIM-kravet for unødvendig, sier Flatebø.

Han er helt enig med Butenschøn i at dette vanskeliggjør en deltagelse for yngre kontorer.

- Det er veldig synd, for det er jo gjerne gjennom nettopp åpne arkitektkonkurranser de yngre kontorene har muligheten til å markere seg. Eksempelvis var det jo ikke så mange som hadde hørt om Snøhetta før de vant konkurransen om biblioteket i Alexandria i Egypt, sier han.

Reklame

NÅ: Gjør julegavekupp hos to friluftsgiganter