Gå til sidens hovedinnhold

Kartlegger helsefare i alle bydeler

Er det mer helsefarlig å bo i Bydel Nordre Aker enn i Bydel Alna?

OSLO: I en storby som Oslo, kan det være mer helsefarlig å bo i noen deler av byen enn i andre. For å finne ut mer om dette, gjennomfører Folkehelseinstituttet nå spørreundersøkelsen «Helse og miljø i Oslo», der 28.000 Osloborgere er invitert. Mange har allerede svart, men det er stor forskjell på svarprosenten fra de ulike bydelene. Folkehelseinstituttet ønsker at flest mulig skal si noe om sitt nærmiljø og sin helse – slik at helseskadelige forhold kan avdekkes og forebygges.

LES OGSÅ: Er det helseskadelig å bo i Nordre Aker?

– Vi oppfordrer nå alle inviterte til å sende inn svarene sine innen rimelig tid. Dersom så mange som mulig av de inviterte deltar, kan vi finne ut mer om hvordan miljøforhold påvirker helsa. Resultatene kan brukes til å forbedre nærmiljøet og forebygge sykdom, f.eks. hjerte- og karsykdom. Derfor ønsker vi oss flest mulige svar fra hele Oslo, sier prosjektleder og avdelingsdirektør Per Schwarze ved Folkehelseinstituttet.

Det er allerede mange som har svart på spørreskjemaet de har fått i posten. Likevel er det forskjell på bydelene. Foreløpig er det høyest deltakelse i de vestlige bydelene hvor omtrent halvparten har svart, mens bydelene i indre Oslo og Oslo øst har betydelig lavere deltakelse. Vi oppfordrer alle, uansett bosted, til å besvare spørreskjemaet.

LES OGSÅ: Geir Olav fra Kringsjå deltok for ti år siden: - Nærmiljøet holdt meg i form

– Med økende grad av urbanisering og endringer i sosiale forhold, er det viktig å undersøke helse og miljø i en storby som Oslo. Resultatene av spørreundersøkelsen vil inngå i et større europeisk prosjekt som inkluderer ca. 30 land. Dette gir større muligheter for å finne fram til sikre sammenhenger mellom miljø og helse, sier Schwarze.

Blir anonymisert

Alle opplysninger blir anonymisert slik at opplysninger på skjemaene ikke kan kobles sammen med navnet på den som har svart. Undersøkelsen er godkjent av Datatilsynet og Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Reklame

Opptil 65 prosent på verdens beste bokser