*Nettavisen* Nyheter.

Kebabseier i Rådhuset

Både Nordstrand bydelsutvalg, byrådet og bystyrets byutviklingskomité mener dette gatekjøkkenet er strøkstjenlig og må få dispensasjon fra reguleringsplanen til å fortsette driften i Oberst Rodes vei. Foto: Arkivfoto: Nina Schyberg Olsen

Byutviklingskomiteen mener gatekjøkkenet ved Niffen må få fortsette driften, tross ulovlig påbygg og at tiltaket er i strid med reguleringsplanen.

NORDSTRAND: Bystyrets byutviklingskomite skriver i et vedtak fra 9. mars 2011 at de finner særlige grunner for å innvilge dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan hva gjelder formål og grad av utnyttelse i forbindelse med gatekjøkkenet i Oberst Rodes vei 68a.

Fra nei til ja

Tiltakshaver har tidligere fått avslag fra Plan- og bygningsetaten (PBE) på søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene, men klaget på dette.

I løpet av det siste året har både Nordstrand bydelsutvalg, byrådet og nå sist byutviklingskomiten gitt sin støtte til en dispensasjon.

Vesentlig ulempe

PBEs avslag er begrunnet med et ulovlig toalettpåbygg og at virksomheten medfører vesentlige ulemper for boligområdet. Både når det gjelder trafikkøkning, parkering og nabosjenansje med støy og lukt.

PBE påpeker at tiltaket er i strid med regulert boligformål og at tomteutnyttelsen er overskredet.

Strøkstjenlig

Bydelsutvalget, byrådet og byutviklingskomiteen mener derimot at dagens drift er strøkstjenlig og i tråd med lang tids bruk, da det har vært kiosk på eiendommen siden 1926.

De mener at en formalisering av virksomheten gjennom dispensasjon fra reguleringsformålet ikke vil være til overlast for naboene, og at virksomheten er i tråd med bydelens ønske om varierte og nære tilbud.

Når det gjelder tilbygget påpekes det at dette er lite og fremstår som lite synlig der det ligger på baksiden.

Bydelsutvalget fremmet forslag om en dispensasjon begrenset til maksimalt 10 år, samt en bedring av trafikksituasjonen gjennom oppføring av gjerde med fotgjengerpassasje.

Disse ønskene er videreformidlet til PBE, som nå har fått saken tilbake med beskjed om at byutviklingskomiteen finner grunn til å endre avslaget.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag