Kidnappet sine egne sønner fra barnevernet

Mannen (67) sto som eneste arving av kvinnen (88), men ble senere slettet fra testamentet. Nå står han tiltalt for å svindlet henne for 1,9 milllioner kroner.

Mannen (67) sto som eneste arving av kvinnen (88), men ble senere slettet fra testamentet. Nå står han tiltalt for å svindlet henne for 1,9 milllioner kroner. Foto: Illustrasjonsfoto

14 og 15 år gamle ble sønnene holdt i Spania for å unngå omsorgsoverdragelse.

OSLO TINGRETT: Moren, som er i førtiårene, og faren som er i femtiårene, erkjente begge straffeskyld for barnebortføring (st.lov §216) da de nylig møtte i Oslo tingrett.

I ti måneder, fra desember 2010 til september 2011 ble de to guttene holdt skjult i Spania for å unndra seg et vedtak om omsorgsoverdragelse på grunn av alvorlig omsorgssvikt.

Foreldrene tok med seg de da 14 og 15 år gamle guttene på ferie til Spania sommeren 2010. Sønnene reiste først tilbake til Norge, men returnerte til Spania hvor de ble holdt skjult av foreldrene.

Allerede før foreldrene satt kursen for Spania var de kjent med at barnevernet forberedte en sak om omsorgsovertakelse mot dem. Gjennom sin advokat ble de i november 2010 kjent med at Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus hadde fattet vedtak og at foreldrene dermed mistet omsorgen for de to guttene, og at denne skulle overtas av barnevernet i bydelen der de bodde.

Les også: – Frp skal bli Oslos sykkelparti

Overdreven drikking

Foreldrene forklarte i retten at de holdt guttene i Spania for å hindre at omsorgen for barna ble overtatt av barnevernet, og at de gjorde dette som en slags nødverge for å «redde guttene».

Foreldrene har også forklart at de forsøkte å gi barna undervisning, omtrent tre timer daglig. De erkjenner at dette ikke var fullgodt, men det beste de kunne få til.

De benekter at de hadde et overdrevent alkoholforbruk under oppholdet i Spania.

I følge settevergen til den yngste gutten skal de ha vært mye krangling og overdreven alkoholbruk mens de var i Spania. Settevergen har også forklart at guttene ikke fikk undervisning.

Les også: Oslos musikktalenter kjemper om seieren

Aggressiv og voldelig

Barnevernet mottok allerede i 1999 bekymringsmelding for den eldste sønnen. I 2006 kom den første bekymringsmeldingen på den yngste. Dette var de første i en lang rekke bekymringsmeldinger i årene som kom, blant annet etter aggressiv og voldelig atferd. Den eldste sønnen skal blant annet ha truet familien med kniv.

I vedtaket om omsorgsovertagelse fremgår det at guttene er utsatt for alvorlig omsorgssvikt over lang tid. Guttene blir vurdert til å ha relasjonell, emosjonell og sosialt skjevutvikling, i tillegg til manglende stimulering og støtte fra sine foreldre.

Den eldste sønnen sluttet blant annet på skolen i åttende klasse.

I september 2011 henla barnevernet saken om omsorgsoverdragelse fordi de ikke klarte å gjennomføre det. Norges sambandsmann i Spania og lokalt politi i Spania lette forgjeves etter familien, uten at de ble funnet. Familien kom tilbake til Norge igjen i desember 2011 da pengene tok slutt.

Barnebortføring og Nav-svindel

Foreldrene ble i Oslo tingrett funnet skyldig i to tilfeller av barnebortføring. Retten finner det klart skjerpende at unndragelsen ikke var til beste for barna og at de har hatt en alvorlig tilleggsbelastning. Foreldene får noe strafferabatt for tilståelsen. Begge foreldrene er tidligere straffedømt for vinningsforbrytelser, men dette får ingen betydning for straffeutmålingen fordi det ligger langt tilbake i tid.

Moren ble dømt til seks måneders fengsel, hvor tre måneder er gjort betinget med en prøvetid på to år. Faren ble dømt til sju måneders fengsel. Tre måneder gjøres betinget med en prøvetid på to år.

I tillegg til barnebortføringen ble faren dømt for Nav-svindel. Fra 2009-2012 mottok han støtte til bolig etter å ha levert inn en forfalsket husleiekontrakt. Pengene ble brukt til å betale en annen bolig samt personlig forbruk. Nå må han betale pengene tilbake til Nav, samt sone en måned ekstra i fengsel.

Guttenes bistandsadvokat har krev erstatning og oppreisning for bortføringen, men fordi eventuelle skader og tap som følge av dette vil ta tid å utrede, ble behandlingen utsatt på ubestemt tid.

Sex med mindreårig

Den eldste sønnen er i dag over 18 år, men bor fortsatt sammen med moren. Barnevernet ser ikke på dette som noen tilfredsstillende løsning og det jobbes med andre alternativer. Gutten har etter hvert kommet tilbake til skolevesenet, går på videregående skole og viser positive tegn til utvikling. Dette fremgår av en dom fra Oslo tingrett tidligere i år.

Gutten ble da dømt til 360 timers samfunnsstraff for seksuell omgang med en da 13 år gammel jente i Groruddalen. De to kom i kontakt på nettet og møttes og hadde sex i skogen ikke langt fra jentas bosted.

I denne dommen omtales omsorgssvikten slik: «Tiltalte er på en sjelden måte forsømt av familien og barnevernet og trenger nå faste rammer».

Vurderer anke

Farens forsvarer, advokat Petter Bonde, har ikke hatt tid til å diskutere saken med sin klient og har derfor ikke noen kommentar til dommen.

Morens forsvarer, advokat Ingrid Humerfelt Eckhoff, forteller til dittOslo.no at familien var i en svært vanskelig og fortvilende situasjon da dette skjedde.

– De har erkjent straffeskyld, men vi vil nå vurdere anke over straffeutmålingen, sier Ingrid Humerfelt Eckhoff.

Les også:

Skal lage Kuben-app

Har du sett på magen for noen skilt?

Tibarnsfar truet med å drepe Nav-ansatt

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.