Gå til sidens hovedinnhold

Kinokrangel i Frognerveien

Siden 2006 har beboerne i Frognerveien 30 kjempet for å få redusert støyen fra THX- kinoen i underetasjen. Kommunen påla kinoen å dempe seg, men nå har Fylkesmannen opphevet vedtaket.

FROGNERVEIEN: The Chimney Pot AS ble tildelt konsesjon for drift av kino av byrådsavdeling for næring og kultur i september 2005. Kort tid etter oppstarten i januar 2006 mottok selskapet klager på støy fra flere av beboerne i Frognerveien 30.

Kan ikke redusere lyden

Siden den gang har Helse- og velferdsetataten (HEV) gjennomført tre støymålinger på eiendommen, på oppdrag fra bydelen. Målingene viste at det ved flere anledninger kom helseskadelig støy fra THX-kinoen i underetasjen.

I oktober i fjor fattet bydelen et vedtak som påla Chimney Pot å iverksette støyreduserende tiltak snarest. For å fortsette kinodriften, måtte Chimney Pot enten begrense volumet eller lydisolere bygget bedre.

"Som en straksløsning i forhold til de som bor i omliggende leiligheter ved Frogner Kino bør eier/bestyrer redusere lyden på de ulike aktivitetene som er i kinolokalet inntil støyreduserende tiltak er gjennomført. Dette er et enkelt tiltak som er kostnadsfritt" skriver Helse- og velferdsetaten i et notat etter en av målingene.

Det skulle vise seg å være lettere sagt enn gjort: Chimney Pot er nemlig forpliktet til å avspille filmer på gitte lydnivåer i henhold til bransjens standarder.

Uenighet om vern

Et annet foreslått tiltak, var å lydisolere bygget ytterligere.

Det kan i følge Søylen Eiendom AS (som kjøpte kinoseksjonen av kommunen i 2004) heller ikke la seg gjennomføre, da det ville krevd omfattende ombygginger av bygningen, som ville komme i konflikt med Byantikvarens krav om bevaring.

Dette bestrides av styreleder i Frognerkompleks Eierseksjoner , William Sæter.

– Det står uttrykkelig i vedtaket at ombygginger skal forelegges Byantikvaren. Det betyr ikke nødvendigvis at han vil si nei, men det er blitt fremstilt slik. Det mest naturlige utfallet av denne saken er jo at kinoen blir etterisolert, sier han

Klaget - fikk medhold

The Chimney Pot klaget inn kommunens vedtak og behandling av saken til Fylkesmannen, og fikk delvis medhold ved at vedtaket ble opphevet.

Fylkesmannen begrunner opphevelsen av vedtaket med at de mener kommunen verken har vurdert hvilken helsemessig gevinst som kan oppnås ved vedtaket og hvilke øvrige konsekvenser vedtaket vil få, blant annet for The Chimney Pot.

Fylkesmannen siterer Chimney Pot som hevder at "en nedleggelse av driften på Frogner Kino vil være fatal for Chimney Pot og selskapets 25 ansatte, og vil dessuten påvirke en rekke norske spillefilmproduksjoner".

– Vi har fått det svaret vi ønsket oss fra Fylkesmannen, men siden dette er på et juridisk nivå, ønsker jeg ikke å si mer om saken, sier daglig leder i The Chimney Pot AS Martin Thorkildsen til Lokalavisen.

Det blir ikke tatt like godt i mot i overetasjene.

– Beboerne som er plaget av støyen stusser over at forretningsmessig hensyn teller mer enn helsemessige hensyn. I sin uttalelse sier jo Fylkesmannen seg enig med kommunen i at den nåværende kinodriften er en helsemessig belastning for beboerne. Bakgrunnen for opphevelse av kommunens vedtak er at fylkesmannen ikke opplever at kommunen har utredet saken skikkelig, sier Sæter.

Kommunen er nå nødt til å behandle saken på nytt.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger