Gå til sidens hovedinnhold

Kjelsås-foreldre klager på SFO

- Ombygnings- prosessen har medført at barna på ingen måte har fått det SFO-tilbudet vi har betalt for, sier FAU-representant, Torild Lid Uribarri.

Kjelsås: Kjelsås skole er under ombygging og oppussing. Foreldrene ble forespeilet at de nye SFO-lokalene (Skolefritidsordningen) skulle være ferdigstilt ved skolestart høsten 2006. I mellomtiden har noen av barna vært plassert i SFO-brakker. Først nå har alle ungene kunnet flytte inn i de nye lokalene.
- Det betyr at våre barn har lidd under dårlig inneklima, trange lokaler, til tider skandaløse sanitærforhold, manglende matservering, snevert aktivitetstilbud og etter vår oppfatning underbemanning gjennom denne byggeperioden. Ungene har ikke fått det tilbudet vi har betalt for, sier Torild Lid Uribarri på vegne av FAU (Foreldrenes Arbeidsutvalg) og SU (samarbeidsutvalget FAU-SFO).

Klagebrev

For en tid tilbake sendte foreldrene klagebrev til bydelen, som har det overordnede ansvaret for de forskjellige SFO-ene i Nordre Aker. De krevde blant annet prisreduksjon (2040 kroner per måned for heltidsplass) for utilfredsstillende SFO-tilbud. Men det var ikke bydelsdirektør Mona Taasen og Preben Winger i bydelens oppvekstavdeling enige i, og svarbrevet på vegne av bydelen avviste enhver økonomisk kompensasjon til foreldrene. Nå har partene hatt et nytt møte, og dialogen er mer på gli.
- Møtet var konstruktivt, og vi tror at bydelen nå forstår hvor dårlig SFO-tilbudet har vært for våre barn gjennom denne byggeperioden. Kjelsås skole skal bygges ut ytterligere, og vi håper også at lærdom fra denne prosessen kan være med på å forhindre at lignende skjer i neste runde, sier Uribarri.
- Vi forstår at denne byggeperioden har vært en vanskelig periode for foreldre, barn, men også for de ansatte. Bydelen vil trå til med litt ekstra i tiden frem til skoleferien, og inviterer foresatte til å komme med innspill, sier Winger.

Mat og SU

- Bydelen skal også gi matserveringen et løft. I tillegg har vi, etter ønske fra foreldrene, sagt ja til å delta i enkelte av møtene i foreldrenes Samarbeidsutvalg (SU). Det for å bedre kommunikasjonen mellom foreldre - SFO og bydel, sier Winger.
Hvorfor byggeprosessen har tatt så mye lenger tid enn antatt, og hva som har skjedd underveis, ønsker ikke Winger å synse om.
- Bydelen har det overordnede SFO-ansvaret, men vi har ikke deltatt i byggemøtene med Undervisningsbygg, som er byggherre. Det er det SFOs ledelse som har hatt ansvaret for, sier Winger.
- Men det er ikke bare lokalene og dårlig innemiljø som er tema - også det generelle aktivitetstilbudet er utilfredsstillende. Forskriftene og bydelens serviceerklæring for hva SFO skal inneholde er vage, med mange ord som "kan" og "bør", men lite "skal". Vi vil ha SFO-kvalitetstid for barna våre, sier Uribarri.
- Etter at kommunen overtok ansvaret for SFO fra skolene, har innholdet vært en pågående debatt. Bystyret har nedfelt dagens rammebetingelser, som gir en del føringer for driften, men spillerommet er likevel stort, sier Winger.

Store forskjeller

Og det er store forskjeller blant kommunens SFO-praksis. Mens Oslo setter et tak på hele 24 SFO-barn per voksen, har andre kommuner kun 15 barn per ansatt. Noen kommuner har også egne rammeplaner som lister opp de forskjellige konkrete aktivitetene som fritidsordningen skal gjennomføre med barna i løpet av SFO-året.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar