Kjemikalie-utslipp på Klemetsrud

FORURENSET: Et utslipp fra en kum Klemetsrud gjenvinningsanlegg (A) har ført til miljøskader i Gjersrudbekken (sørvest for Ljabruveien).

FORURENSET: Et utslipp fra en kum Klemetsrud gjenvinningsanlegg (A) har ført til miljøskader i Gjersrudbekken (sørvest for Ljabruveien). Foto: Satelittfoto: Google Maps

Gjersrudbekken forurenset av ammoniakk.

KLEMETSRUD: En leverandør ved Klemetsrudanlegget har forårsaket miljøskader i Gjersrudbekken etter å ha brutt rutinene for kjemikaliehåndtering.

En sjåfør på oppdrag for kjemikalieleverandøren Brenntag AS tømte rundt 100 liter med ammoniakkløsning i en overløpskum 11. og 12. desember i fjor.

I en pressemelding skriver Energigjenvinningsetaten (EGE) at utslippet er et klart brudd på rutiner og forskrifter for kjemikaliehåndtering.

Hendelsen ble oppdaget av etaten samme dag.

Etter en befaring langs Gjersrudbekken noe senere, merket EGE-ansatte verken lukt eller andre tydelige tegn på forurensing.

Ble ikke varslet

Konklusjonen ble følgelig feilaktig vurdert som et driftsavvik, og ikke en akutt miljøforurensing. Dette førte igjen til at utslippet ikke ble varslet.

Først etter at Vann- og avløpsetaten (VAV) meldte om forhøyede verdier av ammonium i Ljanselva den aktuelle uken i desember, ble miljøskadene påvist.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) fikk derfor først beskjed om utslippet 31. januar, og undersøkelser av bekken ble satt i gang.

Miljøundersøkelsen, som ble utført av Norsk institutt for Vannforskning (NIVA), ble utsatt fordi våren lot vente på seg. Ettersom bekken var islagt, kunne ikke NIVA gjøre en biologisk undersøkelse i Gjersrudbekken før 11. april.

LES OGSÅ: Stenger på grunn av menneskeavføring

Mindre liv i bekken

Resultatene av undersøkelsen er nå klar. Den viser at fiske- og bunndyrlivet i bekken er kraftig redusert sammenlignet med tilsvarende prøver i fjor.

EGE beklager at den akutte miljøforurensingen ikke ble varslet videre, og bedyrer at de har endret sine rutiner etter hendelsen.

Den omtalte sjåføren har innrømmet at han at han tømte ammoniakkløsning på rundt 50 liter i sluket ved to tilfeller. Vedkommende er nå nektet adgang til EGEs anlegg.

Fylkesmannen har også pålagt det ansvarlige transportselskapet å gjøre en utvidet miljøundersøkelse i Ljanselva.

LES OGSÅ:

Ryddet to teltleire

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.