Kjempeløft for Oslo sør

Et budsjettforlik på borgerlig side gir Oslo sør et stort løft.

Oslo: Om det først er 13. desember bystyret vedtar budsjettet for 2007, er det allerede nå en del detaljer klare. Et forlik mellom Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet bærer bud om et stort løft for Oslo sør. De fire partiene kom til budsjettenighet mandag kveld, og det er helt klart at våre tre bydeler - Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand er årets vinnere.

Hovedpunkter

Det er mange punkter i budsjettenigheten. Mest penger går til Bøler kirke som nå kan sette i gang med sin reviderte modell. 91 millioner kommer i løpet av 2007 og 2008.

Søndre Nordstrand får 12 millioner til oppstart av en handlingsplan etter modell av Indre by øst. Samtidig oppfordres staten til å delta i et spleiselag.

Holmlia Sportsklubb kan få realisert sine planer om klubbhus. 6,2 millioner blir lagt inn, og dette betyr at det blir klubbhus samtidig med at Holmlia får et slags kultur-/aktivitetshus. Tenk om det kan stå ferdig i løpet av 2007 når Holmlia Sportsklubb har 25-årsjubileum.

Videre på Søndre Nordstrand vil både de som er knyttet til Søndre Aas gård og Lofsrud gård kunne glede seg. Søndre Aas gård får 750.000,- som betyr fullfinansiering av ridehuset, og på Lofsrud skal ridehustomten sikres. Det betyr spadestikk i løpet av 2007 for begge steder.

Eldresentrene i bydelene skal sikres en mer fremtidssikker drift. Det er satt av 10 millioner som de enkelte bydelene må søke av. Dette vil væres spesielt interessant for Nordstrand og Østensjø bydel. Det er også lagt på 5 % til sosialhjelp.

Osloskolene styrkes med 45 millioner, hvorav 25 er knyttet til kompetanseheving for lærere i forbindelse med Kunnskapsløftet.

De tre bydelene i Oslo sør vil få sine deler av 42 millioner som er ekstramidler til bydelsrammene. Her er det både frie midler som bydelene selv kan bestemme hvordan de vil bruke, og i tillegg kan barnevern, eldresentre og sosialtjenestene styrkes.

Mest i sør

Selvfølgelig har de fire borgerlige partiene også sett på de øvrige deler av byen, men ved dette budsjettforliket er det helt klart Oslo sør som må betegnes som vinner.

De fire borgerlige partiene kom til budsjettenighet mandag kveld, og det er helt klart at våre tre bydeler er årets vinnere.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.