Kjemper mot giftdeponi

Planene om dumping av gift ved Malmøykalven begynner virkelig å opprøre lokalmiljøet. Torsdag vedtok bydelsutvalget i Bydel Nordstrand enstemmig en skarp protest.

Ingvald Bore foreslå å skjerpe uttalelsen fra BU betraktelig torsdag. Innstillingen til BU var å anbefale deponering av giftmassene på land. Ingvald Bore fikk samtlige partier med på en klar protest.
En viktig markering, sier Bore i ettertid. Han uttalte i BU sin forundring over manglende engasjement for miljøet i Oslofjorden, og mot dypvannsdeponi. Han mener det er fullstendig forkastelig å deponere gift i fjorden for å spare 100 millioner kroner når det finnes et annet og mye sikrere alternativ på land.
Da jeg kom til Oslo for en del tiår siden var fjorden død av forurensning. Siden er det investert milliarder i kloakkrenseanlegg og andre tiltak som har gitt oss en levende og herlig fjord. Nå spiser jeg blåskjell fra nærmiljøet. En utrolig positiv utvikling. Nå ønsker Havnevesenet å spille rullett med fjorden for å spare noen penger. Jeg synes dette er ufattelig korttenkt, sier Ingvald Bore. Han etterlyser engasjement på alle nivåer. Hvor er mediene? Hvor er miljøvernorganisasjonene? Hvor er miljøvernministeren? Hvor er de politiske partiene som har miljøvern i sine programmer? Jeg er forundret over hvor få vi er som er opprørt, sier Bore.

Fisker reker

Jeg snakket forleden med en fisker som har fått reker i Bunnefjorden. Hans oldefar fikk også reker, mens generasjonene imellom ikke har sett en reke. Dette forteller noe om hva som er oppnådd, og hva som står på spill. Her har vi i årevis snakket om å fjerne deler av sjeteen i Drøbak for å sikre bedre gjennomstrømming av vann. Så opplever vi en oppfylling av masser utenfor Nesodden i regi av Statens Vegvesen. Dette er et annet eksempel på kortsiktig pengesparing på fjordens bekostning, sier Bore.
Han mener Statens Forurensningstilsyn (SFT) åpenbart er på glid i retning av å tillate dypvannsdeponi. Bore er forferdet over dette.
SFT skal vokte miljøet. Nå ser det ut til at etaten lytter mest til Havnevesenet. Jeg går ikke med på en slik løsning uten kamp. Om nødvendig lenker jeg meg fast. jeg gikk inn i politikken for å slåss for nærmiljøet. Oslofjorden er kanskje den viktigste trivselsfaktoren for den største befolkningskonsentrasjonen i Norge. Jeg blir ikke med på et eksperiment som deponering innebærer, bare for å spare noen penger. Skal noen teste ut en slik fremgangsmåte får de gjøre det et sted som ikke betyr så mye for så mange, sier Ingvald Bore.

Aksjon

Søndag 19. juni har flere enn Ingvald Bore anledning til å markere sin bekymring og motstand. Da samles småbåter i regi av "Aksjonen mot dypvannsdeponiet ved Malmøykalven". Alle som har tilgang til båt er bedt å stille ute i deponeringsområdet.
Jeg blir gjerne med Ingvald Bore og lenker meg, sier Kai Aspheim (A) i aksjonsgruppen. Jeg håper vi får et nytt vedtak i Bystyret som sier nei til dypvannsdeponi, og får lagt denne saken død en gang for alle. Havnevesenet kan ikke fortsette å ta omkamp hver gang vi får et nytt bystyre. Jeg forstår ikke at Havnevesenet tør å drive hasard på denne måten, sier Kai Aspheim til Nordstrands Blad.
Jeg håper virkelig at mange benytter anledningen til å vise sin kjærlighet til fjorden, sier Aspheim.
Han håper det blir mange båter med i konvoien som blir med inn til Rådhuskaia, der målet er å møte ordføreren og få overlevert ham en bøtte med giftig bunnslam.
Aspheim får også støtte fra sine partifeller i Nordstrand bydelsutvalg.
BU vil arbeide aktivt sammen med velforeningene og andre organisasjoner for å stoppe havnevesenets planer, sier Ap-representantene Steinar Lende og Steinar Andersen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.