Klagene avvist, ja til moské

KULTUR- OG MOSKÉBYGG: Slik ser utkastet til bygget ut, sett fra Lofsrudveien.

KULTUR- OG MOSKÉBYGG: Slik ser utkastet til bygget ut, sett fra Lofsrudveien. Foto: Illustrasjon: ATP Arkitekter AS

Fylkesmannen sier ja til bygging av et kultur- og moskébygg ved rundkjøringen på Mortensrud.

MORTENSRUD: Derved er klagene fra nabolaget heller ikke denne gangen tatt til følge. Også i 2009 avviste Fylkesmannen en klage fra 315 personer i samme sak.

De nye klagene, om at bygget fremstår som en ren moské, er større enn forutsatt i reguleringsplanen, at byggegrensen brytes og at tiltaket medfører trafikkproblemer, ble i fjor høst heller ikke tatt til følge verken av Plan- og bygningsetaten eller byrådet og byutviklingskomiteen.

Fylkesmannen stadfester nå kommunens vedtak, og vedtaket er endelig.

Godt mottatt

I Søndre Nordstrand Muslimske Senter (SNMS) er det glede over vedtaket.

– Avgjørelsen til Fylkesmannen kom like før jul, og ble tatt godt imot. Vi ser frem til å starte byggearbeidene så snart som mulig, sier leder Tahir Mahmood Salam.

SNMS skal selv stå for finansieringen av det toetasjes og 800 kvm store bygget med parkeringskjeller. Tomten ligger på hjørnet av Mortensrud- og Lofsrudveien og er 2.8 mål stor.

Da Nordstrands Blad snakket med Tahir M. Salam i oktober sa han at kultur- og moskébygget skal bli en god møteplass for barn, unge og eldre i nærmiljøet.

– Vi har allerede et godt samarbeid med Røde Kors, politiet og andre religiøse samfunn og selve bydelen. Mortensrud mangler lokaler for ungdom. Det skal de få i det nye bygget, sier han.

Ferdig til 2015

SNMS har helt siden 2008 jobbet med å få bygge et kultur- og moskébygg like ved Senter syd på Mortensrud.

– Vi er glade for å ha kommet så langt, sa Salam da politikerne i høst ikke tok naboenes klager til følge, og byggesaken skulle avgjøres av Fylkesmannen.

Nå håper Søndre Nordstrand Muslimske Senter å komme i gang med byggingen til våren, og at bygget står ferdig innen novemeber 2015 som er Eiendom- og byfornyelsesetatens frist for ferdigstillelse.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.