*Nettavisen* Nyheter.

Klokka fortsetter å tikke; hos AP

Mot bedre vitende fortsetter Oslo Aps leder i ulike fora, å legge frem uriktige påstander. Blant annet i form av spørsmål om stoppeklokka kan stanses. Svaret er at klokka aldri har begynt å gå. Bøhler har uttalt at bydelene er pålagt å bruke stoppeklokke. Det kravet har jeg aldri møtt, annet enn som påstand fra AP.
I 2003 vedtok Stortinget en ny sosialtjenestelov. En av de viktigste endringene var innføring av rett til individuell plan for mottakerne av sosiale tjenester. Hensikten er blant annet å sikre brukermedvirkning, trygghet og forutsigbarhet, samtidig som planene vil klargjøre ansvarsforhold. Dette stemte AP for. Loven er god, og Høyre tar den på alvor. Derfor sier vi at bestemor og bestefar også skal få bestemme selv hvordan hjemmehjelp de vil ha, og når de vil ha den.
Noen frykter god borgerlig politikk i landets kommuner, men tier om faren for sosialistisk stoppeklokkepolitikk. I AP og SV styrte Tromsø kommune ble det i fjor gjennomført en måling av ansattes tidsbruk på forskjellige ting: Matlaging, husarbeid og reise. Sågar måtte de skrive ned tiden de brukte på å fylle ut skjemaene. Dette er AP og SV politikk dette er stoppeklokkepolitikk.
Eldreomsorg er omfattende. Noen trenger sykehjemsplass. Andre foretrekker og er i stand til å bo i eget hjem. Det er god sosialpolitikk å legge til rette for at de fleste skal kunne klare seg selv så lenge som mulig. Da er det viktig å få god bistand i hjemmet. En annen side av eldreomsorgen er eldresentrene. Der får eldre et sosialt nettverk, tilbud om kurs eller andre fritidsaktiviteter. Dette kan stimulere hverdagen til mange, og er et tilbud som bør videreutvikles.
Undersøkelser på sykehjem og i hjemmehjelpstjenesten i St Hanshaugen bydel viser at brukerne i stor grad er tilfredse. Jeg er likevel den første til å fastslå at vi fortsatt skal bli bedre. Så, mens noen av oss jobber med å videreutvikle eldreomsorgen, fortsetter Bøhler med det AP er opptatt av. Telle sekunder og minutter.


Rune Aale-Hansen (H),
leder St. Hanshaugen bydelsutvalg

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.