*Nettavisen* Nyheter.

Kompromissforslag fra øko-bokollektiv Skar

Vi er et økologisk og boligpolitisk forsøksprosjekt. Nå har vi bodd på Skar i godt og vel tre uker. I løpet av disse ukene har vi fått mye fin tilbakemelding, støtte og gode ideer som vil tar med oss videre. Hver helg har vi hatt åpen økokafé og mange har kommet innom for en titt og en kopp kaffe. I gjennomsnitt har vi hatt 40 besøkende hver helg. Søndag 21. februar arrangerte vi barneaktivitetsdag med snølabyrint og maleverksted og det ble servert kakao og saft. Søndag 28. februar hadde kunststudenter fra Strykejernet kunstskole utstilling i lokalene. Vi har rehabilitert husene og vi ønsker å bringe terrenget tilbake til naturen og gjøre området tilgjengelig for allmennheten.

Skar har stått tomt i over fem år uten å være i bruk av eier, øde og forlatt. Det har ikke vært noe tilsyn over nærområdet og naturen, alle inngangsdører har stått åpne og det var åpenbart akseptert at folk tok seg inn i husene. For øyeblikket finnes det ingen realistiske planer eller konkrete resultater som vil forandre denne situasjonen i nær fremtid, det finnes ingen klar formening om hva området skal benyttes til.

I et slikt forhold er det åpenbart lagt til rette for å bosette seg i de seks bolighusene. Dette er formålstjenlig fordi det hindrer videre forfall av husene og det begrenser farene for negativ inntrenging på naturområdet. Vi mener at vår bosettelse ikke går imot eierens (Oslo kommunes) interesse. Det finnes ingen gode akutte argumenter som gjør det nødvendig å sette en stopper for vårt økologiske boinitiativ og derfor heller ingen grunn til å iverksette utkastelse på nåværende tidspunkt. Vi har tatt hånd om eventuell fare som kunne vært forbundet med vår besettelse. Vi har besøkt politiet og fått bekreftet vår husfred og vårt tilsyn over området. Vi har kontaktet Brann og Redningsetaten for gjennomgang av sikkerhet. Nordre Akers bydels avdeling for Hygiene har vært hos oss og hadde ingenting å utsette på vår beboelse.

Vi forstår at det er vanskelig å akseptere vår bosettelse, men vi forventer toleranse for vårt boinitiativ. Vi er fornøyd med at Byråden forholder seg rolig til vår bosettelse og at han ønsker å komme til en minnelig løsning. Vi ønsker å være i dialog med Byrådet. Hvis det oppstår problemer vil vi ta opp saken i konfliktrådet for å komme til enighet. Man må prøve de demokratiske metoder først, tvangsmidler sist.

Vi har kontaktet GAIA-arkitektene og arbeider nå med en planløsning for stedet. Her vil vi da legge vekt på økologiske og bærekraftige løsninger i forhold til bo- og levesituasjonen, samt det sosiale perspektiv når det kommer til lokalbefolkningen og deres ønsker for stedet.Vi har kommet fram til at vi skal benytte oss av de demokratiske prosesser som finnes i Bydel Nordre Aker og Oslo kommune. Dette for å oppnå forståelse for vårt økologiske boalternativ.

Vårt kompromissforslag er, at vårt øko-bolalternativ kan bli værende på Skar utover sommeren, inntil videre. Da kan kommunen fortsette å videreutvikle planene for Skar Leir, og vi får tid til å starte opp vårt prosjekt. Etter sommeren ønsker vi å ha en evaluering sammen med kommunen og nabolaget for å se på hva vi har oppnådd og på videreutviklingen av Skar Leir og vårt øko-bokollektiv.

Vi håper vi har gitt nok informasjon. Har du spørsmål ta gjerne kontakt.Med vennlig hilsen

Øko Bokollektiv Skar

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.