Gå til sidens hovedinnhold

Konkurs-bølge i meglerbransjen

Tregere salg. Røde tall. 55 stengte foretak. Kredittilsynets argusøyne. Meglerbransjen i Norge sliter i hardere motvind enn på lenge.

Og det vil nok ikke slutte å blåse utover høsten heller, sier leder for Eiendomsmeglerforbundet, Christian Dreyer.

Konkurransen om kundene vil fortsatt være hard. Men ikke fullt så hard som i første halvår, håper jeg. Over 50 foretak er lagt ned siden nyttår og i løpet av høsten vil et like stort antall forsvinne.
Dette trengs for å normalisere markedet. Det er begrenset hvor mange foretak og meglere som kan overleve i dette landet, erkjenner forbundslederen.

Bransjen har ikke hatt godt av de voldsomme vekstambisjonene som har preget mange meglerkjeder. Alle kan ikke være størst i Norge. Mange har erfart at det koster mye mer enn det smaker å åpne kontorer i alle norske byer, bemerker Dreyer.

Godt vant

Robert Fauske er kjedeleder i Privatmegleren, den eneste norske kjeden som har klart å øke salget så langt i 2008.

Når markedet forverres, er det viktig å kunne reagere raskt. Privatmegleren har den siste tiden fokusert på å styrke oss der vi har vært gode og lagt ned kontorer der vi ikke har gjort det bra. Totalt har vi startet flere nye kontorer enn vi har avviklet, forteller Fauske.

Meglerbransjen i Norge har hatt det for godt for lenge, mener han.

Mange av dagens meglere er så unge at de aldri har opplevd motgang før. De er blitt vant til å kunne tjene mye på å jobbe lite med hvert enkelt oppdrag. Enkelte boliger har jo nærmest solgt seg selv, og da kan det være fristende å slurve litt med kundearbeidet.

Pålegg fra Kredittilsynet

Det norske boligmarkedet begynte å kjølne kraftig mot slutten av 2007. Ifølge tall fra Kredittilsynet, hadde 41 av meglerforetakene et negativt driftsresultat i fjor.

Og siden Eiendomsmeglingsloven stiller krav til positiv egenkapital, påla Kredittilsynet i mai alle foretak om å levere en ekstraordinær rapport om sine regnskapstall for årets fire første måneder.

55 prosent av de 671 foretakene har oppgitt et negativt driftsresultat for perioden, forteller Wilhelm Mohn Grøstad, seksjonsleder i Kredittilsynet.

Hele 15 prosent av foretakene meldte at egenkapitalen var negativ. Ved årsskiftet var denne andelen bare åtte prosent. Nå har vi gitt 40 foretak pålegg om å styrke egenkapitalen, enkelte har allerede gjort det på eget initiativ, mens et stort antall har innstilt meglervirksomheten. 13 foretak er gått konkurs så langt i år.

Hvorfor er det så viktig at meglerforetakene har positiv egenkapital?

Dette er nødvendig for å sikre en trygg behandling av klientenes midler, og bidrar til at saksbehandlingen drives på forsvarlig måte. Selv om risikoen er liten for at folk som handler bolig skal lide tap, er faren større for at meglere som bruker mye tid til holde hodet over vannet, kan bli mindre opptatt av kvaliteten på meglerarbeidet.

55 norske meglerforetak har avsluttet virksomheten så langt i 2008. Hvilke typer kontorer kjemper hardest for å overleve?

Det er en overvekt av mindre og mellomstore foretak som sliter mest med å skaffe ny, tilstrekkelig egenkapital. De som er eid av banker og andre kapitalsterke institusjoner, er bedre rustet for denne nedturen.

Urealistiske selgere

Ingen har prøvd å beregne hvor mange flere arbeidstimer det tar å selge en bolig i dag enn for et år eller to siden. Men mange må det være, siden det kreves flere visninger enn før for å få en bolig solgt, markedsføringen i forkant krever større innsats og potensielle kjøpere må følges grundigere opp etter visningene.

Hovedårsaken til at salget går tregere, er at mange selgere har urealistiske forventninger til pris. I et fallende marked må de akseptere at de ikke kan matche rekorden i borettslaget, påpeker Christian Dreyer.

For mange selgere er dette en modningsprosess. De må venne seg til tanken at prisen må bli lavere enn de hadde regnet med. Derfor er det gjerne en utfordring for megleren å klare å fortelle selgeren sannheten uten at man mister oppdraget.

Provisjonslønn

I motsetning til de fleste andre bransjer, lever meglerstanden primært av provisjonslønn.

Jo færre boliger man selger, desto mindre får man til salt i grøten. Konkurransen øker nå internt på det enkelte meglerkontor om hvem som får de mest attraktive salgsobjektene. Nyutdannede meglere er sjelden de som står først i køen.

Han mener inntektsgrunnlaget i bransjen nå er avhengig av at meglerens provisjon per salg blir høyere. Folk flest har kanskje liten forståelse for dette, etter stadige medieoppslag om "sigarmeglere" med fete biler og mange millioner i årslønn?

Faktum er at 70-80 prosent av norske meglere har normale lønninger eller lavere. De få som tjener ekstra bra, gjør det fordi de har opparbeidet seg et navn som gjør at kundene kommer direkte til dem. Sånn er det i alle bransjer. Noen gjør det skarpere enn de andre.

Sol eller regn

Det er ingen tvil om at nordmenns oppfatning av meglere og boligmarked kan være sterkt påvirket av media. Dette kan virke forsterkende i begge retninger: I oppgangstider kan folkets tro på fortsatt vekst bli styrket på grunn av medieoppslag, mens vår kollektive vegring for å kjøpe bolig nå kan forklares på samme måte.

"Psykologien i boligmarkedet har ikke vært verre på 30 år" uttalte Prognosesenterets Bjørn-Erik Øye nylig til Finansavisen.

Det er enten bare sol eller bare regn når avisene skriver om boligmarkedet. Aldri overskyet, kommenterer Christian Dreyer.

Hva er det så som skal til for at folk får tilbake troen på markedet? Et rentekutt fra sentralbanksjefen?
Fullt så lenge trenger man ikke å vente. Den dagen sentralbanksjefen sier at rentetoppen er nådd, og folk endelig vet hvilken renteutvikling de skal forholde seg til, tror jeg trenden snur, sier Dreyer.

Burde sentralbanksjefen allerede ha signalisert at nå er rentetoppen nådd

Jeg har full tillitt til den mannen og hans vurderinger. Mitt inntrykk er at han ser det som positivt at boligmarkedet nå har kjølnet. Det gjør også jeg, for en årlig økning på 10-15 prosent kan aldri være sunt i lengden. Jo brattere kurven peker oppover, desto dypere blir bølgedalen etterpå.

Reklame

Salg: 10 bukser du kan bruke på løpetur eller hjemme