«Kontantstøtten ingen hindring for minoritetsbarn»

Varaordfører Aud Kvalbein (KrF) mener byrådslederkandidat Libe Rieber-Mohn (Ap) bommer når hun foreslår å avskaffe kontantstøtten, som et integreringstiltak. Kvalbein påpeker at en høy andel minoritetsbarn allerede går i barnehage.

Varaordfører Aud Kvalbein (KrF) mener byrådslederkandidat Libe Rieber-Mohn (Ap) bommer når hun foreslår å avskaffe kontantstøtten, som et integreringstiltak. Kvalbein påpeker at en høy andel minoritetsbarn allerede går i barnehage. Foto: Illustrasjonsfoto

Aud Kvalbein (KrF) Varaordfører i Oslo

I minoritetsbydelene går de aller fleste 3-5-åringene i barnehage. Dette gjelder Groruddalsbydelene, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo som har gratis kjernetid i barnehagen for 4-5-åringer. Libe Rieber-Mohns forslag om å fjerne kontantstøtten i Oslo er et bomskudd. Det finnes ingen kvikk fiks på integreringsutfordringene.

I Bydel Alna bor det mange familier med minoritetsbakgrunn. I Alna går 91,5 prosent av 3-5 åringene i barnehage. Mange foreldre benytter seg altså av tilbudet om gratis kjernetid i barnehagen.

Aps byrådslederkandidat Libe Rieber-Mohn bommer derfor kraftig. Minoritetsforeldre holder ikke sine 3-5-åringer hjemme fra barnehagen pga kontantstøtten til 1-2-åringen.

Mange av disse foreldrene synes 1-2-åringene er så små at de ønsker et annet barnepass enn barnehage for dem. Det valget må de respekteres for. Minoritetsforeldre må ha nøyaktig den samme friheten som etnisk norske foreldre. Noe annet er respektløst.

Libe Rieber-Mohns forslag om å fjerne kontantstøtten i Oslo er oppsiktsvekkende. Ikke bare vil hun lage andre velferdsordninger i Oslo enn i resten av landet. Forslaget hennes viser også manglende tillit til minoritetsforeldre; at de ikke klarer å velge det som er best for deres barn. De velger nemlig ikke det som Ap mener er riktig.

Libe Rieber-Mohn skyver innbyggere med minoritetsbakgrunn foran seg for å få fjernet kontantstøtten som hun og Ap alltid har vært ideologisk imot. Det bør hun være åpen på. Dersom en velferdsordning som kontantstøtten fjernes for familier fordi de er minoritetsfamilier, hva slag holdninger signaliserer vi da?

For Kristelig Folkeparti er det viktig at alle småbarnforeldre får mulighet og frihet til å kunne velge alternativt barnepass når barna er svært små som 1-2 år. Det er ikke noe mål i seg selv at så små barn skal gå i barnehage. Vi vet i dag ikke konsekvensene av det gigantiske eksperimentet som vårt land gjennomfører ved at så mange av de minste barna sendes i barnehagen til lange dagsopphold og stadig opplevelse av adskillelse fra foreldrene. For vårt samfunns skyld burde det vært forsket mye mer på dette.

Alna som jeg nevnte over, er ingen spesiell minoritetsbydel. I bydel Bjerke bor det også mange minoritetsforeldre. Der går 92,3 prosent av 3-5-åringene i barnehage. I de fire Groruddalsbydelene, pluss Gamle Oslo og Søndre Nordstrand der det bor mange innvandrere og det er gratis kjernetid i barnehagene for 4-5-åringene, går 85,3 til 93,5 prosent av barn i alderen 3-5 år i barnehage. Dette viser årsberetningene for 2010.

I tillegg skal bydelene tilby norskopplæring til 4-5 åringer som ikke går i barnehage, samt til deres mødre. Barna testes også for sine norskkunnskaper ved 4-års-sjekken på helsestasjonen.

Likevel er det slik at noen minoritetsbarn kommer på skolen som seksåringer uten å kunne norsk eller har dårlig norsk språk. Antagelig er det for mange i barnehagepersonalet som ikke selv har gode nok norskkunnskaper. Dette er et moment det har blitt lagt altfor liten vekt på. Også disse årsaksforholdene bør undersøkes nærmere. Barnehagene bør dessuten fokusere sterkere på norsk kultur og samfunnsverdier.

Vi skal ikke nekte for at vi har integreringsutfordringer her i byen. Alle – inkludert innvandrere – må lære at vi har både rettigheter og plikter i samfunnet. Og hovedmålet må være at vi klarer å livnære oss uten hjelp av trygdesystemet og bidra aktivt i samfunnet.

Samtidig må enkeltindividet og familiene ha frihet til hvordan de vil organisere sine liv og ordne sitt barnepass. Noe annet vil bli et samfunnssystem som vi i dag ikke vil sammenlikne oss med.

Kristelig Folkeparti vil ha et samfunn der innbyggerne har frihet for familien. Egentlig burde kontantstøtten fått et annet navn og utvides. Den burde hete omsorgslønn. For det er det det er; lønn for å ta seg av barn. Denne jobben gjøres ikke bare for familien, men for hele samfunnet for å gi trygghet til de minste barna.

Aud Kvalbein (KrF)

Varaordfører i Oslo

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.