Konventveien: Politikere, let etter konstruktive alternativer

Kjære bystyrerepresentanter.

Som lokalpolitiker skal man bestemme mye. Foreslå, avvise og vedta. Lytte.

I anledning "Konventveien" antar jeg at dette for dere er et politisk gjøremål, at ingen av dere personlig blir berørt av vedtak hverken ved stenging eller opprettholdelse av dagens løsning.

Derfor herved liten stemme til stort kor.

Som beboer i nedre del av Bekkeliveien vil jeg i disse elektroniske tider benytte mulighetenes uovertruffelighet til å ta direkte kontakt med dere. Belyse min, og mange naboers hverdag.

Hoffsveien har i de to år jeg har bodd på nåværende adresse øyensynlig økt sin trafikkbelastning.

Farten i Konventveien, Bekkeliveien, Heggeliveien og Monolitveien er økende.

Parkering i området/krysset Bekkeliveien/Konventveien har oppstått som "gratisparkering" for arbeidende på hele Skøyen-området (dokumentert).

Jeg tror ingen berørte parter i denne sak forholder seg 100% objektive til sakens kjerne. Ei heller meg selv.

Jeg ønsker bare å legge frem min hverdag som beboer og trafikkant i området for hvor dere nå behandler et gammelt vedtak.

Som husholdning med to voksne med arbeidssted sør-sør/vest for hjemadresse, og med ett barn med kommende barnhageplass sør-sør/vest for hjemadresse betyr en evt stenging av Konventveien følgende; Avreise fra nedre del av Bekkeliveien til Monolitveien enten via Heggeliveien eller Konventveien.

Monolitveien-Hoffsveien og til Skøyen og videre ut på E18.

Altså, med økt trafikk på Hoffsveien de senere år, resulterer dette i økt reisetid, økt avstand og ikke minst økte utslipp.

I midtre del av Konventveien ligger Smestad skole og tilstøtende barnehage. Mange foreldre kjører sine barn til nevnte barnehage og skole og stopper i Konventveien for "å fotfølge sine håpefulle" de siste metrene til trygge opplæringsinstitusjoner.

Med økt trafikk fra nedre del av Bekkeliveien, Bekkelibakken, Gullberglia og Nedre Silkestrå vil jeg uttrykke min bekymring for trafikksituasjonen ved stenging av Konventveien.

Når det gjelder handelsstandens fremtid på Skøyen er det selvsagt ikke dere politikeres ansvar å holde liv i denne. Men skapende og omsettende virksomheter og service- og tjenestetilbud er et gode for lokalmiljøet og befolkningen, så synergien synes sammenfallende med tilgjengelighet.

Så fra forhenværende lokalpolitiker i liten Vestfold kommune en liten bønn.

Ikke la saken om evt stenging av Konventveien bli politikk, la det gå sunn fornuft i prosessen slik at dere gjør det dere er valgt inn i bystyret for. Representere oss innbyggere og velgere på en best mulig måte.

Saken har konsekvenser for beboere og miljøet. Let etter konstruktive alternativer og bruk tid på å fatte et endelig vedtak.

Utifra rapporter fra befaringen frykter jeg et uryddig og politisk oppgjør i sakens anledning. Det finnes det ikke rom for.Petter Testmann-Koch

Skapende

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag