Gå til sidens hovedinnhold

Koster russen 10 000

Vitner så hvilken russebuss som var involvert i ram-* ponering av glasscontainer utenfor Slemdal sport. Jentene på russebussen Woodstock bedyrer sin uskyld.

Slemdal: For et par uker siden ble en full container for innsamling av glass ramponert og veltet utenfor Slemdal Sport. Siden har det meldt seg vitner til hendelsen. Russ som kom ut fra russebussen Woodstock sto bak ødeleggelsen.
- Forholdet er blitt anmeldt som skadeverk og vil bli etterforsket av politiet. Det er nulltoleranse i kommunen for den slags ødeleggelser, sier Svein Kristiansen i renovasjonsetaten.

Motvillig

Gjennom vitneobservasjoner har etaten fått vite at russebussen med jenter fra Midtstuen og Ris står bak hendelsen.
- Vi har snakket med hun som er registrert som eier av bussen. Hun var i starten motvillig til å si noe om hendelsen, men det kom frem at det kan være noen gutter fra Nordstrandsrussen som hadde vært aktive ved skadeverket. Disse hadde visstnok fått sitte på etter at deres egen buss hadde fått tekniske problemer, sier Kristiansen.

Erstattet

Dagen før ødeleggelsen var det gjort forsøk på å velte glasscontaineren før russen kom sterkere tilbake.
- Det ble gjort hærverk i to omganger. Den første dagen ble en container for plastposer og korker tatt, før containeren med fire kubikkmeter glass ble veltet dagen etter. Utgiftene med kranbil og reparasjon kommer fort opp i 10 000 kroner. Dette ønsker vi å få erstattet, sier Kristiansen.
Ullern Avis Akersposten kommer i kontakt med en av jentene som er med på Woodstock. Hun kan bekrefte hendelsen.
- Men det var ingen av jentene som var med på dette. Jeg tror det var noen gutter fra en russebuss på Nordstrand som gjorde det. De satt på med oss den natten, sier hun.

Fjorårets russ

Avisen kommer i kontakt med eier av nevnte russebuss fra Nordstrand, som stiller seg helt uforstående til påstanden.
- Det er ingen av oss som har vært med på dette. Jeg har spurt alle på bussen. Det eneste jeg vet er at en av gutta er kjæreste med en av jentene på Woodstock. Her er det noen som prøver å legge skylden på oss, sier eier av Nordstrandsbussen.
Deretter kommer det en oppringning fra en av gutta på Nordstrandsbussen, som sitter med ny informasjon om hendelsen.
- Det var to stykker med fra Nordstrandbussen, men de som gjorde hærverket var 87-gutter fra Ullern. Det var gutter fra fjorårets russekull som var aktive. Det er det flere andre som kan bekrefte, blant annet sjåføren på bussen, sier vedkommende.

Reklame

Husker du disse to idiotene?