*Nettavisen* Nyheter.

Kraftkaren Ole Moe, første prest på Nordstrand

Maleri av Ole Olsen Moe, bildet henger i menighetssalen. KLIKK PÅ BILDET FOR Å SE NESTE BILDE

Pastor Moe var født i Romsdal i 1844, og gikk således bokstavelig talt i Bjørnstjerne Bjørnsons fotefar. Veien gikk til Nordstrand, der han også har fått en vei oppkalt etter seg.

Klikk på bildet for å forstørre.

Portrett av Ole Moe malt av Christian Krohg.

Klikk på bildet for å forstørre.

Ole Moe har fått en vei oppkalt etter seg. Mange kjente personer har fått veier oppkalt etter seg, men personenes identitet blir etter hvert borte. Det skulle ha vært et lite skilt ved veinavnskiltet som minnet og fortalte om personen og det vedkommende sto for. En tanke for Nordstrands Vel?

Han brydde seg ikke om gården der hjemme, men ville helst ligge under de store trær og leste. Ole Moe var en sterk mann og gikk på sine ben fra Romsdal over fjellet til Eidsvoll stasjon og tok toget til Kristiania fire ganger i sin studietid.

Etter at han hadde tatt teologisk embetseksamen i 1873, opprettet han sammen med en annen prest en folkehøiskole i Romsdalen, den ble meget populær og elever kom helt fra Nordland.

Klipp fra gamle aviser:

– Efter Anmodning af Skoledirektøren i Trondhjem, senere Statsraad Bonnevie, overtog Moe i 1876 Bestyrerposten ved den nyoprettede Amtskole i Søndre Tromdhjems Amt. Efter 3 Aars Virksomhed overtog han i 1879 Edø Sognekald, hvor han under sin 7-aarige Embedstid fik udvirket Opførelse af ny Præstegaard, 10 nye Skolehuse, 2 Kirker og et Bedehus.

Den 27. Februar 1886 blev han udnævnt til Kaldskapellan i Østre Aker. Da Østre Aker i 1906 deltes i 2 Præstegjæld, blev Hr. Moe udnævnt til Sognepræst i Nordstrand. Siden 1890 har han været Formand i Akershus Amtskolestyre.

Skolemann på sin hals

– Sognepræst Moe er ikke blot afholdt i sit Sogn som den hjertevarme Ordets Forkynder, hele Aker er ham stor Tak skyldig, fordi han mer end nogen anden Enkeltmand har bragt Akers Skolevæsen op til en Høide, som har vundet alles udelte Anerkjendelse. Ikke minst Konfirmantene lærte å sette pris på ham.

Han har som Formand i Amtskolestyret vist at han overtog Ledelsen her og har i denne ansvarsfulde og vanskelige Stilling vist at han i en sjelden Grad var rette Mand paa rette Plads. Med fortrinlig Indsigt paa Skolens Omraade, stor administrativ Evne har han vist nødvendig Seighed og Utrættelighed i at fremme sine Planer.

Forbilde

En udenlandsk Skoleautoritet, som har reist meget i fremmede Lande for at studere Skolevæsen, ytrede engang at han sjelden har seet en Landsskole organiseret med mer eminent Dygtighed end Akers.

Vi tror ikke, vi begaar nogen Indiskretion, naar vi fortæller, at vor øverste Ledelse for Landets Skolevæsen simpethen har henvist Udlændinge, som kom hertil for at studere vore Landsskoler, til Aker og Moe.

Pastoren var blitt lagt merke til på den politiske arena. Man ville ha ham til kirkeminister i Abraham Bergs regjering, men Moe måtte avstå på grunn av sterkt nedsatt hørsel. Av samme grunn måtte han slutte i sin prestegjerning før tiden.

I 1912 ble han hedret ved å bli utnevnt til ridder av St.Olavs orden.

Nordstrand skole

Nordstrand skole ble bygd i 1913. Datidens sogneprest, Ole Moe, engasjerte seg sterkt for behovet for en egen skole på Nordstrand. Skolebygningen som ble reist, ble regnet som en av de mest moderne skoler i Norge på denne tiden.

Presten så hvordan hyppig byggeaktivitetene på Nordstrand i perioden frem mot første verdenskrig og avstandene til nærmeste barneskole, skapte store problemer for familiene som etablerte seg i området. Han mente at skole måtte til for å skape et trygt og godt lokalmiljø på stedet.

Malte Ormøya kirke

Moe var også prest i Ormøya kapell. Da dette i høy grad manglet maling, og kommunen ikke hadde råd til å gjøre noe ved det, påtok han seg oppgaven selv.

Hver dag gikk han fra Nordstrand og ned til Ormøya hvor han malte hele kirken alene.

Ole Moe likte ikke bildet av seg, malt av Christian Krogh

Da Ole Moe gikk av som sogneprest i 1916, ville menigheten hedre ham. Det ble samlet inn penger, og Christian Krogh ble engasjert for å male et bilde av gamlepresten.

Ole Moe likte imidlertid ikke bildet og nektet menigheten å henge det opp. Menigheten måtte derfor engasjere en annen og mer ukjent kunstner som så laget et maleri som Ole Moe godtok.

Ville ha konjakk etter fall i råken

Hans sønn fortalte at Moe som eldre pensjonist en vinterdag gikk opp på loftet og tok frem sine gamle skøyter. Isen lå på Bunnefjorden og i pels og med to skistaver pigget han seg over til Nesodden for å hilse på en prestekollega som også var pensjonist. På tilbakeveien var det laget råk i isen, noe han ikke så.

Han falt i råken, men sterk som han var, fikk han dratt seg opp av vannet og fortsatte i sin våte ulveskinnspels inn til Katten og videre hjem til Nordstrandsveien. Da hans sønn kom opp på kontoret sto pelsen av seg selv på gulvet. Han bad om hjelp til å trekke av støvlene, men takket nei til et varmt bad. Har fått nok av vann, sa han, gi meg heller et glass konjakk!

Da sønnen en halvtimes tid senere gikk for å se til ham, satt han bare og leste; han ble ikke forkjølet en gang.

Det ble gitt streng beskjed om at konen ikke måtte få vite om tildragelsen, da hun lå syk.

Oppfylte sine gamle drømmer

I en alder av 78 år var gamlepresten på Island og red på ponnier til alle de steder han kjente fra Snorre.

I sine gamle år fikk han også oppfylt sin drøm om å besøke Israel.

Ole Moes vei

Ole Moes vei går fra Breiens vei ved Nordstrand kirkegård til Bakketoppen og videre sydover, den ble navngitt i 1926 etter den første sognepresten i Nordstrand sogn.


Kilder:
AkersPosten fra 25. januar 1907 og 4. mars 1911.
Nordstrands Blad fra 22. februar 1963.
Wikipedia: «Om Nordstrand skole».
Nordstrand Østre Aker Blad fra 10. september 1986.
«Utsikt over Nordstrands historie» av Finn Erhard Johannessen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag