Gå til sidens hovedinnhold

Krever barnehagen stanset

Naboene til Skredderløkka fortviler over det de mener er forhastede beslutninger og krever barnehageprosjektet stanset.

BØLER: Det er beboerne i Trolltun borettslag og Nøklevann borettslag som nå reagerer på det de mener er grov svikt i saksbehandlingen av den midlertidige barnehagen som nylig ble vedtatt oppført på Skredderløkka (se faksimile).

Saken ligger hos Omsorgsbygg og er ikke behandlet hos Plan- og bygningsetaten. Likevel varslet bydelen nylig at barnehagen skulle stå klar innen utgangen av januar 2009, og at opptak av barn skulle starte 17. november.

Dette står det ikke lenger noe om på nettsidene, og ny oppstartsdato omtales som januar/februar 2009, med forbehold.

Nei til utredning, ja til barnehage...

Barnehagen ble vedtatt uten at beboerne eller verneinteressentene i området ble varslet eller hørt. Denne saksbehandlingen er forhastet og utilstrekkelig og vi krever derfor at oppføring av den midlertidige barnehagen stanses, sier styreleder Håvard Johansen i Trolltun borettslag på vegne av de berørte naboene.

De synes det er merkelig at Østensjø bydelsutvalg vedtar å bygge barnehage på Skredderløkka, bare et halvt år etter at de avviste en mulighetstudie for en barnehage på stedet.

Bydel Østensjø må følge opp sitt eget vedtak fra et år tilbake om å vurdere området regulert til friområde. Vi må også bli underrettet om alle bevegelser i saken slik at vi kan forfølge saken på en relevant måte, krever Johansen.

Frykter konsekvensene

Naboene mener det er mange vesentlige momenter som taler mot å bygge barnehage på Skredderløkka - og som understreker behovet for en grundig utredning.

Skredderløkka er en av de viktigste innfallsportene til Østmarka, og Friluftsetaten har området oppført som en del av «Friområdeprosjektet» med tanke på sikring av turvei og skogsområde. Dette tilsier at området bør omreguleres til friområde, mener Johansen.

Han trekker også frem at behovet for barnehageplasser i området allerede er dekket, og at bydelens øvrige behov bør dekkes andre steder.

Skredderløkka ligger avsides i forhold til trafikknutepunkter og offentlig kommunikasjon. Veinettet på Bøler består av enfelts vei med tildels svært dårlig framkommelighet. Området rundt krysset Bølerlia/Nøklevannsveien er særlig belastet, med en rekke uoversiktlige og usikrede av- og påkjøringssteder. En ytterligere belastning av veinettet på Bøler kan ikke anbefales, skriver de to borettslagene i sin klage.

På ubestemt tid

Naboene frykter også at en barnehage vil medføre en vesentlig forringelse av de verneverdige kunstnerboligene, samt av bevegelsesfriheten og lekeområdene barna i borettslagene har i dag.

Skredderløkka ligger også innenfor nedbørsfeltgrensen til Nøklevann som har status som reservedrikkevann. Denne plasseringen tilsier også at barnehagen ikke bør bygges, mener Johansen.

Han fastslår at det formildende ved at det er en midlertidig barnehage motvirkes av at Byrådet har bestemt at disse byggene skal opprettholdes på ubestemt tid.

Støtte fra mindretallet

Naboene til Skredderløkka får støtte av Høyre og Venstre i bydelsutvalget.

Tomten er dessverre regulert til barnehage i dag, men denne saken har likevel gått altfor fort. AP og SV har gått imot et tidligere vedtak og saken er ikke utredet. Om vi ikke får reversert dette vedtaket må vi i alle fall jobbe for å få satt visse betingelser som vil begrense skadevirkningene og ulempene en midlertidig barnehage vil ha på området, sier Gro Thorup (H) og Britt Inglingstad (V).

De frykter økt trafikk, og at hugging av trær vil ødelegge områdets særpreg.

Så lenge dette er en midlertidig barnehage vil folk komme fra andre steder. Det kommer til å bli så mye biler som skal kjøres frem og tilbake to ganger om dagen. Det må jobbes hardere for å få barnehagetomter der det virkelig trengs, i Oppsal-området, sier de to lokalpolitikerne.

Reklame

Black Week: 10 superkupp du bør sjekke ut