RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

«Giftfylling»: Volvo Norge AS sitt trucksenter ligger på den tidligere avfallsplasse Kjelsrud 1. Området er regulert til næring, og kan ikke brukes til annet grunnet forurensingen i grunnen. Å rense «giftfyllingen» kan fort bli en uhyre kostbar affære.
«Giftfylling»: Volvo Norge AS sitt trucksenter ligger på den tidligere avfallsplasse Kjelsrud 1. Området er regulert til næring, og kan ikke brukes til annet grunnet forurensingen i grunnen. Å rense «giftfyllingen» kan fort bli en uhyre kostbar affære. Foto: FOTO: Vemund Sveen Finstad

Krever tiltak mot skjulte miljøbomber

Klima- og forurensingsdirektoratet og sentrale politikere krever nå at Oslo kommune tar grep overfor de enorme «giftfyllingene» under bakken i Groruddalen, men kommunen nekter å ta regningen alene.

KJELSRUD/ALNA: Etter at mengder med olje nylig lakk ut i Alnaelva fra Volvo Norge AS sin eiendom på Kjelsrud har de såkalte «giftfyllingene» Kjelsrud 1 og 2 kommet frem i lyset på ny.

Enorme mengder gammelt avfall ligger under under bakken på flere steder i Groruddalen, og tungmetaller og miljøgifter florerer.Groruddøl og medlem av byutviklingskomiteen, Anne Cathrine Berger (Ap) krever nå handling.

– Hvis dette hadde vært plassert på vestkanten hadde det blitt gjort noe med, det er jeg bombesikker på, sier hun.

Berger reagerer kraftig på at Oslo kommune i budsjett 2012 ikke har bevilget en eneste krone til rensing av de gamle giftfyllingene, og at de nekter å ta regningen for tiltak som Klima- og forurensingsdirektoratet (KliF) har pålagt de å ta.

MOTGIFTEN: Berger blir ofte omtalt som «giftpolitisk talskvinne», for sitt engasjement i å få renset de gamle avfallsplassene i Groruddalen.

Kommunen har ansvar

Verkstedet til Volvo er oppført på Kjelsrud 1, og oljerøret brakk etter all sannsynlighet som en følge av at den ustabile grunnen komprimerte seg.

Les også: Alnaelva forurenset etter oljeutslipp

Berger har lenge jobbet for å få Oslo kommune til å vedta en helhetlig plan for å rydde opp i den forurensede og ustabile grunnen.

– Fylkesmannen i Oslo og KliF påla kommunen å lage en tiltaksplan i forhold til fyllingene, og det ansvaret burde de ta. Det holder ikke å bare overvåke. Kommunen har et ansvar overfor både næringen og befolkningen, sier hun.

Fikk pålegg

Kli­ma- og for­urens­nings­de­par­te­men­tet og Fyl­kes­man­nen i Oslo har på­lagt Oslo kom­mu­ne å lage til­taks­plan for «gift­fyl­lin­ge­ne» på Kjels­rud.

Men kom­mu­nen set­ter hardt mot hardt. De nek­ter å ta reg­nin­gen for for­dums syn­der ale­ne, og kre­ver at både an­svar­lig for­søp­ler og da­gens grunn­ei­ere skal bi­dra øko­no­misk.

In­ter­es­se­kon­flik­ten har nå ført til at  kla­ge­sa­ken over­sen­des til Mil­jø­vern­de­par­te­men­tet for en­de­lig be­hand­ling.

By­råd for by­ut­vik­ling Bård Fol­ke Fred­rik­sen (H) har til dittOslo.no tid­li­ge­re på­pekt at det er næ­rings- og in­du­stri­om­rå­de­ne i Gro­rud­da­len som skal trans­for­me­res om til at­trak­ti­ve bo­om­rå­der i frem­ti­den.

Men per dags dato kan ikke om­rå­de­ne på Kjels­rud bru­kes til an­net enn in­du­stri, for­di grun­nen er for for­uren­set.

Et­ter hva dittOslo.no er­fa­rer skal også sto­re ak­tø­rer, som Pos­ten Nor­ge, ha valgt å ikke etab­le­re seg i om­rå­det for­di det å ren­se grun­nen vil føre til enor­me kost­na­der for be­drif­ten.

– Skal man for eks­em­pel byg­ge en bar­ne­ha­ge er man på­lagt å ren­se jor­den på tom­ten før man får byg­ge, så her er for­urens­nings­for­skrif­te­ne vel­dig kla­re, pre­si­se­rer by­rå­den.  

Skal ta ansvar

Fol­ke Fred­rik­sen er helt klar på at Oslo kom­mu­nes ut­gangs­punkt er at for­uren­ser skal ta reg­nin­gen for det de har for­uren­set. Sub­si­di­ært er det grunn­ei­er som må gjø­re det.

– Så len­ge for­uren­ser er en kjent ak­tør som fort­satt ek­si­ste­rer vil vi selv­sagt hev­de det prin­sip­pet. Så vil kom­mu­nen der­et­ter, som stor grunn­ei­er, ta sitt an­svar, og så må and­re grunn­ei­ere som også er der ta det, sier han.

Etats­di­rek­tør Es­kil Brå­ten i Ei­en­doms- og by­for­ny­el­ses­eta­ten (EBY) pre­si­se­rer at de pas­ser på de ned­lag­te kom­mu­na­le fyl­lin­ge­ne og over­vå­ker de så godt de kan.

– Duk­ker det opp akut­te ting, slik som ol­je­ut­slip­pet, så tar vi an­svar, sier han.  

Iføl­ge ham har EBY mid­ler stå­en­de fra i fjor som de har tenkt å bru­ke til kart­leg­ging av så­kal­te «vill­fyl­lin­ger», ste­der hvor folk har tatt seg ulov­lig til ret­te og kas­tet av­fall.

Han me­ner også pri­va­te grunn­ei­ere i om­rå­det kan tvin­ges med på la­get, en­ten de vil be­ta­le el­ler ei.

– Hvis de får på­legg fra KliF om å ta an­sva­ret, så må de gjø­re det, sier han.

– Pinlig

Fyllingene Kjelsrud 1 og 2 er begge klassifisert i alvorlighetsgrad 3 av KliF, som er den mest alvorlige.

– Det er 92 giftfyllinger i Groruddalen av forskjellig alvorlighetsgrad, og det er pinlig for oss at Fylkesmannen og KliF er forkjempere for groruddølers helse og ikke Oslo kommune, sier Berger.

Kommunen har i budsjett 2012 ikke satt av noen penger til formålet.

– Nå må de slutte med «klatte-på» politikken. Jeg ønsker å invitere til et tverrpolitisk samarbeid slik at vi kan sette oss ned å lage en helhetlig plan for hele området, sier Berger.

Det er usikre estimater i forhold til hva det vil koste å rense grunnen på Kjelsrud, men tallene dittOslo.no får opplyst varierer fra 20 millioner kroner til over én milliard.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere