*Nettavisen* Nyheter.

KrF vil styrke kontakten mellom skole og hjem

For mange er det en selvfølge at det er god kontakt mellom skole og hjem. Men spesielt i innvandrerforhold kan det være problemer.

Søndre Nordstrand: I forbindelse budsjettbehandlingen i desember tok Hanne Hodnebrug opp dette forholdet i bydelsutvalget på Søndre Nordstrand og foreslo å sette av penger til skole/hjem-koordinatorer, men hun ble nedstemt.

Nå kommer imidlertid saken opp på et høyere plan i og med varaordfører Aud Kvalbein tar saken opp i bystyret.

– KrF ser betydningen av å involvere foresatte med minoritetsbakgrunn i elevenes skolegang og i aktiviteter etter skoletid, mer enn det som er tilfellet i dag, sier varaordføreren.

Hun mener skolen kan utnyttes i enda større grad som integreringsarena, fordi den er en av få møtepunkter hvor alle innbyggere har en eller annen kontakt med det offentlige.

Søndre Nordstrand KrF har foreslått et prøveprosjekt med skole-hjemkoordinatorer ved utvalgte skoler i bydelen. Ordningen er foreslått finansiert gjennom Oslo sør.

– Gjennom et forbedret skole-hjem samarbeid vil man i tillegg til å involvere foreldrene i barns skolegang, få frem kulturforskjeller i oppdragelse og få frem hvilke normer og regler som gjelder i Norge. Tettere samarbeid vil også på tidlige tidspunkt kunne avdekke behov for språkopplæring og virke forebyggende på risikofylt adferd hos barn. I dag har lærerne ikke kapasitet til å gå på hjemmebesøk, sier Kvalbein.

Forslaget fikk ikke flertall i BU, men vil bli fremmet på nytt i arbeidet med fordelingen av Oslo sør midlene som står på BU-kartet i dag.

Bystyret

Om bydelen ikke vil legge penger i dette pilotprosjektet, blir det altså likevel en fortsettelse av saken i det Aud Kvalbein i bystyrearbeidet med byrådssak 239/10 «Forsterket innsats på skoler med høy andel minoritetselever» vil fremme et konkret forslag om at 2-4 skoler i Søndre Nordstrandgjennom et pilotprosjekt ansetter skole- hjem koordinatorer. Stillingene finansieres gjennom Oslo sør satsingen.

– Fra bystyresiden vil vi også følge opp hvordan Oslo sør midler kan brukes til dette, mer enn det som er tilfellet i dag, sier Kvalbein.

Kommunikasjon

– Tanken med hele ordningen er kort og godt å få en bedre kommunikasjon mellom skole og hjem, noe som burde være en selvfølge, sier Hanne Hodnebrug.

– Om bydelen ikke vil sette av penger til et slikt prosjekt, kan det kanskje tenkes at Utdanningsetaten kan komme på banen. For selv om skolene gjør sitt for å ha god kontakt med elevenes foresatte, tar det mye tid som kanskje kan gjøres mer effektiv med en person som har dette som dedikert oppgave, sier Krf-politikeren.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.