Gå til sidens hovedinnhold

Kriminaliteten i fritt fall

Kriminaliteten i Grorud- dalen fortsetter å falle. Statistikken viser at antall grove ran er blitt nesten halvert i 2006 sammen- liknet med året før.

Stovner: Kriminalstatistikken for Oslo politidistrikt viser stabile tall. Kriminalitetsbildet i hovedstaden i 2006 var omtrent likt som året før. Samtidig kan Stovner politistasjon skryte av meget gode resultater på enkelte områder.
Antall grove ran gikk ned med 40-45 prosent i forhold til 2005. Vi er meget fornøyd med det, sier stasjonssjefen Espen Aas.
Aas er ikke overrasket over det faktum at nedgang i antall grove ran er størst. Dette var et fokusområde for Stovner politistasjon helt siden 1970-tallet.
Vi vier mye oppmerksomhet til denne type saker. I tillegg til det er det stadig flere saker som politiet selv anmelder.

Opp og ned

Vinningskriminalitet, som er den vanligste typen, går noe ned i Groruddalen. Tall for hele byen viser en svak oppgang på 0,7 prosent. Det som bekymrer stasjonssjefen Aas er statistikken for voldssaker.
Antall tilfeller av blind vold er gått ned. Samtidig er det flere tilfeller av familievold. Det er en ting som vi må jobbe mer med i 2007, sier Aas.
Groruddalen har i mange år blitt plaget av innbruddstyver. Det er særlig næringslivet og villastrøk som er utsatt. Kriminalstatistikken for 2006 viser endringer på dette området.
Vi ligger fortsatt på under ett innbrudd per døgn. Innbrudd i leiligheter har steget endel, samtidig som det er færre innbrudd i villaer, sier Aas.
Stovner politistasjon deltar i flere store fellesprosjekter i Oslo. Kamp mot trafficking og gjenger har hatt en positiv virkning på det generelle kriminalitetsbildet i området.
Det er endel prioriterte prosjekter i Oslo, som gjengprosjektet og trafficking. Groruddalen har høstet godt av at vi har flere uniformerte biler i området vårt.

Mangler etterforskere

Politimester Arnstein Gjengedal varslet i forrige uke at Oslo-politiet kommer til å kutte kraftig i publikumstilbudet på grunn av trangt budsjett. Politiet kommer til å holde 180 stillinger ubesatt i år for å spare 32 millioner kroner. Aas mener at kuttet ikke kommer til å påvirke Stovner politistasjon i særlig stor grad.
Hos oss er det snakk om fem stillinger som skal holdes ubesatt. Dette kuttet kommer vi til å fordele over alle avsnittene, slik at det blir ikke så stor belastning. Det blir ingen dramatiske følger av dette, sier Aas.
Det er heller mangel på politietterforskere som bekymrer stasjonssjefen. Fra før er det 20 prosent av alle etterforskerstillinger som står ledig.
Vi sliter med å tilsette etterforskere. Det er få søkere på de stillingene som lyses ut, og det er en god del ubesatte stillinger til enhver tid. Det er langt tøffere å ikke få tak i folk enn å være nødt til å omprioritere litt.
En konsekvens av mangelen på etterforskere er at flere henvendelser ikke blir fulgt opp.
Vi må henlegge enkelte saker som vi gjerne skulle ha sett nærmere på. Det er meget uheldig, sier Aas.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre