*Nettavisen* Nyheter.

KRONIKK: «Ned fra gjerdene, bli kreative og skap gode dager i alderdommen!»

Magna, Else, Rune, Arne og Ludvig fra Røa mente alderdommen, med barnebarn og oldebarn, var livets dessert, da dittOslo møtte dem i fjor. Eldreombudet i Oslo drømmer om flere spreke og aktive eldre som dem.

Oslo kommune inviterer alle byens innbyggere til å komme med innspill til den nye Seniormeldingen som skal vedtas i 2013.
Seniormeldingen er en langsiktig plan for hvordan Oslo kommune skal drive fremtidens eldreomsorg. Dette er som musikk for «ombudsører».

Det er første gang Oslo kommune velger å invitere alle borgere til idédugnad og det er prisverdig. Meldingen er viktig for Oslo kommune og for alle borgere av kommunen.

Gjennomsnittsalderen for kvinner og menn i Norge i dag er 81 år. I 1950 var den 69 år. Da gikk man av med pensjon ved fylte 67 år og levde til man ble 69. Da var ikke dagene som pensjonist eller senior så mange som de er i dag.

STERKE MENINGER? Følg med på våre debattsider her!

Nå kan mange av oss gå ut av arbeidslivet når vi fyller 62 eller 65 år og vi lever til vi er 81 år – det blir mange dager som skal fylles mening og gi glede.

Hvis vi skal fortsette å tenke på eldreomsorg på samme måte som i dag, vil vi ikke greie å ta vare på våre gamle i 2030. Det blir for få til å hjelpe til og for mange som vil trenge hjelp.

LES OGSÅ: – Det beste i livet var å bli født!

Derfor må vi tenkte nytt. Derav strides ikke de lærde, men hvordan få det til? Oslo kommune inviterer til innspill på fem områder:

Aktiv aldring

Hvordan vil vi fylle dagene? Vil vi trimme? Vil vi studere? Hvem vil vi være sammen med? Hvem skal legge til rette for en aktiv aldring? Er det den enkelte, de private eller kommunen som skal organisere for hver og en især? Hvem skal betale? Hvor mye er det rimelig at folk betaler selv og hvor mye skal dekkes gjennom kommunale budsjetter?

Bolig og nye boformer

Hvilken boform er hensiktsmessig? Vil de fleste bo hjemme så lenge som mulig? Skal man bo i kollektiv? Skal alle bo på sykehjem? Skal man bygge «eldre gettoer»? Hvem skal eie boligene? Hvem skal betale for tilrettelegging i hjemmet – er det beboeren selv eller kommunen?

Innovasjon i omsorgen

Hva skal til for at vi skal klare å tenke nytt i eldreomsorgen? Hva skal til for at de eldre skal ta i bruk teknologien som gjør at livet hjemme blir bedre og kan vare lengre?

Nettverk og frivillighet

Hvordan skal vi dra nytte av de frivillige som hver dag utfører viktige oppgaver? Skal det organiseres på en annen måte? Går det an å få med flere frivillige? Hva kan de frivillige bidra med og hva kan de ikke bidra med?

Velferdsteknologi

Hvordan orientere seg i et marked av velferdsteknologi? Hvem skal inn på markedet? Hvem skal betale for komfyralarmen eller GPSen? Når bør man vurdere velferdsteknologi slik at man blir fortrolig med den når det blir en nødvendighet?Vi må tenke annerledes – ellers vil vi ikke lykkes. Uansett hvem man stemmer, må vi tenke annerledes på eldreomsorg.

Nå er det ferietid og mange har litt ekstra god tid. Sett dere sammen og diskuter dette. Drodle litt rundt og vær kreative.

Oslo kommune trenger alle de innspill de kan få. Dette er en anledning til å øve innflytelse.

Vi oppfordrer alle til å komme med innspill på Oslo kommunes hjemmesider.

Kari Gerhardsen Vikestad Kari Gerhardsen Vikestad, systemrådgiver på eldrefeltet, Helse-, sosial- og eldreombudet


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.