Gå til sidens hovedinnhold

KRONIKK: «Taxi-næringen i Norge er på u-landsnivå»

Norges Taxiforbund en flott «etikett» men hva er innholdet?

Etter mange år som sjåfør og eier av drosjer, har jeg etter hvert fått erfare, samt fått en oversikt over, hva denne næringen står for i dette landet. Det er mye jeg kunne skrevet om denne næringen, men det vil naturligvis begrense seg i et leserinnlegg.Det som i utgangspunktet er sikkert, er at næringen er en trivelig og inkluderende arbeidsplass som yter samfunnsnyttig arbeid. Vi betjener et stort omfang av ulike grupper mennesker, og er den fremste «veiviser» ved at vi alltid sørger for at våre passasjerer kommer frem til riktig adresse.

Med dette positive utgangspunktet og det at at drosjenæringen er et av de eldste yrker innen servicenæringen, må det påpekes at næringen også har sine problemer. Næringen har sine «lik og skurker i lasten», og har store forbedringspotensial når det gjelder lederskap. Etter mitt syn må det jobbes med viljen og evnen til lederne ved at de får et bevisst forhold til verdier som lojalitet, visjoner samt målsetninger.

LES OGSÅ:

Tok kvinnelig kunde på brystet: Nå får han ikke kjøre taxi på to år

Ber drosjenæringen fjerne «råtne egg»

Næringen må tenke nytt! Med å skape en felles organisasjon for yrkestransporten, under en felles «paraply» Det Norske Forbund for Yrkestransport. Et forbund som arbeider sammen for felles løsninger til det beste for denne yrkesgruppen, de vi skal betjene, samt myndighetene. Et forbund som har i seg felles visjoner og målsetninger.

Det å kunne oppnå en «fellesnevner» for denne gruppen, med alle de fordelene det ville skape for alle parter - ikke minst for myndighetene. Det å kunne få en struktur og en god kontinuitet i næringen, som gir forutsigbarhet i næringen på alle nivå, en næring som er og stole på! Næringen må få opplæring i våre forpliktelser som arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven.

Det å kunne samle helseopplysninger som vedr. eiere/sjåfører under en enhet, slik at en har en felles og en faktisk oversikt over helsetilstanden til denne næringen! Etter min mening er denne kunnskapen i stor grad fraværende i næringen i dag. Det vil og være viktig få opplæringen av sjåfører under faget: VK.1- transportfag ved videregående skoler, noe som vil skape økt rekruttering til næringen på alle områder.

LES OGSÅ: Oslopolitiet kan ikke skaffe taxiene meldeportal

Det å kunne drifte drosjene under et «tak» vil næringen kunne trekke store veksler på! Etablere en nøytral driftssentral – som har ansvar for alt som har med innkjøp relatert til drosjedrift. De kunne behandle alle anbud/pristilbud. De kunne være et kompetansesenter, en faglig støtte for næringen. Finansiering under et tak.

Drosjeeierne må leie seg inn til driftsselskapet og forholde seg til de normer og lover som selskapet fastsetter. En type taksameter for hele landet som selskapet utvikler. Vi får fordel ved å samle alle transaksjoner som blir registrert på taksameter, og de kan bli lagret i en felles database. Vi kan få en takst for alle hele døgnet, for eksempel slik en har kveldstakst i dag.

LES OGSÅ:

– Taxisjåføren ville jeg skulle betale med sex

Taxiselskap lanserer app for trygghet

Ut fra dette kan en sikre kvalitet på innholdet i næringen, samt det som omhandler forholdene til myndighetene, eks. føring av regnskap/lønn, skatt, statistikker til sjåfører og eiere. Dette vil skape troverdighet og «hygienisk tillitsforhold». Vi får uhilda regnskapsførere, samt at statens «forlenga arm», statens autoriserte revisor, kan medvirke. Denne tanken vil også kunne meisle ut den riktige «malen» som skal bidra til å skape grunnlag for en korrekt utvikling på alle områder, og vi vil få en riktig økonomi – og statistikkføring.

Med bakgrunn i alle de åpenbare problemene yrke sliter med, er vilkårene for taxi-næringen i Norge etter min mening på u-landnivå. For at næringen skal kunne nærme seg andre næringer i landet med hensyn til lønnsnivå, vil det være en fornuftig løsning å gi drosjenæringen avgiftsfrie vilkår. Dette alene vil skape en stor oppdrift for næringen, som ingen vil tape på!

Endring i organisering og fokus på kvalitet i innhold og utførelse vil øke rekrutteringen til yrket, og myndighetene får en berettiget forventning til kvalitet i næringen.

Kjell Larsen, drosjeeier R-282

Reklame

Shoppingfesten fortsetter - Sjekk søndagens Black Weekend-salg