Gå til sidens hovedinnhold

Kulturpris til Norway Cup

I dag mottok Norway Cup LOs kulturpris for 2007.

EKEBERG: Generalsekretær Frode Kyvåg og styremedlem, og mangeårig ildsjel, Rigmor Andresen mottok prisen på vegne av Norway Cup.

Utedelingen skjedde under LO sitt representantskapsmøte ved LO-sekretær Rita Lekang.

Dette er første gang kulturprisen går til et idrettsarrangement.

Rita Lekang trekker frem størrelsen på arrangementet, det fargerike fellesskapet, Norway Cups engasjement i bistandssaker, samt Rigmors hjertesak: kvinnefotballen, som viktige årsaker som ligger til grunn for at Norway Cup ble beæret med prisen.

Her følger hele begrunnelsen, hentet fra LO sine egne hjemmesider:

Her begrunner Rita Lekang hvorfor Norway Cup ble tildelt LOs kulturpris for 2007.

LOs kulturpris 2007Overrekkelse ved Rita Lekang:

LOs kulturprisen tildeles personer, grupper, organisasjoner eller institusjoner som arbeider for å fremme arbeiderbevegelsen sin kultur. Prisen skal være en anerkjennelse for det verdifulle arbeidet som nedlegges i å skape kunnskap om og innsikt i den lokale arbeiderbevegelsens betydning. Med kulturbegrepet i denne sammenheng menes også idretts- og fritidsaktiviteter. Kulturprisen er på 25 000 kroner. For første gang i historien tildeles LOs kulturpris til et idrettsarrangement. Kulturprisen er foreslått av Fellesforbundet v/Oslo Grafiske fagforening.Prisen går til Norway Cup.

Begrunnelsen kan jeg kort nevne.

Norway Cup er verdens største fotballturnering for barn og ungdom som avholdes i Oslo hver sommer. De fleste kampene spilles på Ekebergsletta, på Bekkelaget. I 2006, var det 30 000 deltakere på 1 538 lag fra 42 nasjoner som spilte 4 000 kamper.

I 36 år har dette arrangementet utviklet seg til å bli mye mer enn fotballspill på banen. Den er blitt en samfunnsinstitusjon.Det fargerike fellesskapet

Flere av de sakene som Norway Cup i mange år har vært engasjert i er noen av de tyngste temaene i samfunnet vårt i dag.

I 1979 kom det første laget som besto av gatebarna fra slummen São Paulo. For dem var turen til Norway Cup et lysglimt og oppmuntring i forhold til elendigheten hjemme. Samtidig erobret disse unge hele Ekebergsletta og ble straks turneringens yndlinger.

Det var starten på det som i dag er en av Norway Cups hjertesaker, Det fargerike fellesskapet.Bistandsprosjekter

På 80-tallet kom Norway Cup i gang med bistandsarbeid i Tanzania i samarbeid med Norges Fotballforbund.

Det var et av de første idrettsprosjektene i den tredje verden. Arbeidet var rettet mot handikappede.

I 1989 startet man med et nytt prosjekt, i Kenya. Det begynte med 15-20 ungdommer fra slummen i Nairobi. Nå er det en bevegelse på flere enn 15 000 ungdommer som ikke bare spiller fotball, men er involvert i prosjekter som for eksempel kampen mot AIDS.Palestina og Israel

Noe av det Norway Cup-arrangøren er mest stolte av, skjedde i 1995. Da spilte et lag fra Palestina og et lag fra Israel for første gang mot hverandre på en idrettsarena på Ekebergsletta.

Fagbevegelsen har i mange år arbeidet sammen for at ungdom fra de palestinske områdene skal få muligheter til deltakelse i denne fotballturneringen. På dette området har Frode Kyvåg vært til uvurderlig hjelp, bl.a. for å skaffe lag og spillere fra Palestina og Libanon muligheten til å delta i Norway Cup.Kvinnefotballens norske vugge

Helt fra starten i 1972 var jentene med i Norway Cup. Det var noe unikt, selv i Norge som er et foregangsland når det gjelder likestilling, til opplysning, anerkjente Fotballforbund (NFF) kvinnefotballen offisielt først i 1976.

Det er ingen tvil om at Norway Cup har bidratt til den sterke posisjon kvinnefotballen har i Norge.Men Norway Cup ville ikke vært mulig å gjennomføre hvis ikke det hadde vært for de mange ildskjeler og frivillige i små og store idrettslag. Vi vet at idretten er tuftet på frivillighet og at den aller største æren for den gode lokale aktiviteten er alle de frivillige trenere, ledere, dugnadsarbeidere og tillitsvalgte (som det også finnes flere av her i salen.) Til å representere alle disse frivillige kommer Rigmor Andresen som ble kåret til årets ildsjel under Idrettsgallaen på Hamar i år. Rigmor Andresen har i en menneskealder stått frivillig på for Bækkelaget Sportsklub og Norway Cup.Sammen med henne kommer selveste Norway Cup «generalen» Frode Kyvåg. Han har vært pådriveren og gjort en uvurderlig innstas for å utvikle Norway Cup som et internasjonalt fenomen der idrett og et fargerikt fellesskap er satt i fokus. For dette har han fått kongens fortjenstmedalje i gull.Hos oss skal han motta LOs kulturpris for 2007.Reklame

NÅ: Milrab har oppdatert salget med sportsklokker og Oakley