Kunnskapsskolen kontra konkurranseskolen

Elevorganisasjonen har store ambisjoner for Osloskolen. Vi stiller klare krav til elevers rett og plikt til å ta ansvar i egen læring, krav til lærere og skoleledere som ansvarlige for å gi tilpasset opplæring og læringsmiljø, og krav til kommunen som tilbyder og ansvarlig for elevenes rettigheter og opplæringens rammer.

Et av våre krav er at alle elever i Oslo skal ha like muligheter til å nå så langt i løpet av våre 13-14 år med opplæring som overhode mulig. Like muligheter betyr at politikere og lærere skal ta på alvor at elever er forskjellige. Elever i Oslo skal ha like muligheter til å få tilpasset opplæring uavhengig om de er under eller over middels flinke eller om de er en gjennomsnittselev (som egentlig ikke finnes). Vi ønsker ikke rangering av prøveresultater fra skolene i media, inntakssystemer som skaper vinnere og tapere i konkurranse og et finansieringssystem som ikke tar hensyn til forskjeller i elevmassen. Vi mener det er galt å gi mest penger til skoler som klarer å presse inn flere elever enn hva som er lovlig i et og samme klasserom, og minst til skolene som er upopulære, men har elever med et minst like stort ressursbehov. Vi mener det er galt å la konkurranse lede til A- og B-skoler.
Osloelevene trenger et rettferdig vurderingssystem som anerkjenner at alle elever lærer og motiveres på forskjellige måter, ikke overfladiske eksamener og testprøver som egentlig gir ufullstendig dokumentasjon på kunnskap for alle.

Osloelevene trenger skoler med rammer som virkelig kan tilpasse opplæringen til alle, ikke stykkpris og atter nye kutt. Det krever at bystyret, i motsetning til tidligere år, prioriterer skole i 2007-budsjettet. Osloelevene trenger et medbestemmende elevdemokrati, ikke bystyre- og byrådspolitikere som forsøker å umyndiggjøre elevdemokratiet når det formidler brukerbehovet, som de ellers påstår å være opptatt av. Når 1/3 av elevene det gjelder bevisst går så langt som politisk boikottaksjon av byrådets testprøver, er nemmelig budskapet klart og tydelig.

Magnus Ofstad Malnes
Leder, Elevorganisasjonen i Oslo

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.