Gå til sidens hovedinnhold

Kurs i kreativ kommu-nikasjon

– Askeladden lever her og nå, han er kreativ, åpen og nysgjerrig - og han bruker alle sansene. Han plukker med seg ”skatter” på vei, har hans måte å gå veien på en overføringsverdi til våre virkelige liv?

bjølsen: Gro Holm skal holde et kurs der målet er å nære kreativiteten med utgangspunkt i det sanselige – det som er her og nå. Hun vil via en leken innfallsvinkel bruke maling, leire, eventyr, meditasjon osv. Hun er interessert i kunstneriske prosessers mulighet for utvikling. Målgruppen er mennesker som føler de står i et ”mellomrom” i livet og hun stiller seg spørsmålet; ”Kan kreativt arbeid, med en undrende og leken innfallsvinkel, være med å tydeliggjøre veien videre?”

Gro Holm gjennomførte studiet Kreativ Kommunikasjon ved Høyskolen i Akershus i desember, hun er faglærer i formgiving, kunst og håndverk og er kunstterapeut fra Institutt for Kunstterapi i Danmark.

Holm har mange års erfaring med ulike vinklinger i bruk av kreativt arbeid, og ønsker å invitere interesserte til å delta på dette pilotkurset.

Kurset starter 27. januar i Biskop Heuchsvei 44, ved Voldsløkka. Ta kontakt på mobil 93657176 eller mail; info@skapeglede.no

Reklame

Black Week: 10 superkupp du bør sjekke ut