Gå til sidens hovedinnhold

Kutter ikke i bydelene

Byrådet kutter ikke i bevilgningene til bydelene i sitt forslag til oslobudsjett for 2006. Bydelene får en økning i forhold til fjorårets budsjett på 473 mill kroner. Det betyr at bydelene får fullt kompensert for endringer i befolkningen, nye oppgaver og lønns- og prisvekst.

Oslo: Byrådet mener et effektiviseringsuttak, slikt det ble varslet i fjorårets budsjett, ikke er realistisk og at det vil måtte bety en reduksjon i tjenestetilbudet. Derfor foreslås det at uttaket reduseres til 0,4 prosent for alle sektorer utenom bydelene, der det fjernes helt. Bydelene får dermed full kompensasjon for sine kostnadsendringer. Dette gir etter byrådets mening et godt grunnlag for å opprettholde og utvikle tjenestetilbudet.
- Vi har øynene å se med, vi også. Å kreve ytterligere effektivisering i bydelene nå ville betydd kutt, og da lyder det hult å snakke om effektivisering, sa byrådsleder Erling Lae under presentasjonen av budsjettet.
Siden bydelene ikke pålegges noe effektiviseringsuttak i 2006, er det en forutsetning til at bydelssektoren kommer i balanse i 2006. Dette gir i følge byrådet et godt grunnlag til å opprettholde og utvikle tjenestetilbudet.

Vinnere og tapere

Kollektivtrafikken i Oslo er den store vinneren. Byrådet fortsetter den store satsingen på T-banen i Oslo. I budsjettet for 2006 foreslår byrådet 658 millioner kr til nye T-banevogner, hvorav 220 mill. kr. er til utløsning av opsjon for kjøp av de siste 90 t-banevognene. I tillegg blir 819 millioner kr foreslått til driftstøtte til kollektivtrafikken i Oslo i 2006. Dette vil sikre dagens rutetilbud og fortsatt satsning på "rullende fortau".
Andre store satsingsområder i budsjettforslaget er i barnehagene. Småbarnsforeldre kan glede seg til å gå tilbake i arbeid snart. Barnehageutbyggingen kommer til å fortsette for fullt i 2006. Byrådet lover full barnehagedekning i løpet av neste år, noe som betyr 3500 flere barnehageplasser innen utgangen av 2006. Av det skal 2000 plasser stå ferdige i løpet av dette året. I tillegg skal bydelene få penger til å bemanne de nye plassene.
Årets budsjett- tapere er trossamfunnene og skolene. Den norske kirken og andre trossamfunn får redusert driftstilskudd men 15 millioner kroner neste år. Skolesektoren må regne med et kutt på 0,4 prosent av budsjettet. Det betyr 40 millioner mindre å drive skole for neste år.

Reklame

NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg