Kvalbein frykter for tilbud til utviklingshemmede

Varaordfører Aud Kvalbein (KrF) er bekymret for at de vestlige bydelene skal si opp avtalene sine med dagsentrene for psykisk utviklingshemmede.

Oslo vest: – Jeg vet at flere foreldre og pårørende er bekymret for hva som vil skje med barna deres hvis bydelene sier opp avtalene sine, forteller Kvalbein.

Bakgrunnen for bekymringen er at enkelte brukere i de vestlige bydelene, ifølge Kvalbein, har mottatt oppsigelsesbrev, og hun har selv fått flere henvendelser fra ulike dagsentre om at de frykter for fremtiden.

Lite erfaring

Hun vektlegger at bydelene ikke har nok erfaring med å bygge opp egne tilbud til personer med psykisk utviklingshemminger, og frykter dette vil gå utover brukernes livskvalitet og trygghet. Det er tanken om å få til et billigere alternativ som ifølge varaordføreren er hovedgrunnen.

– Det krever stor kompetanse for å gi et godt og meningsfullt tilbud til sterkt psykisk funksjonshemmede, autister, multifunksjonshemmede, mennesker uten språk og døvblinde, vektlegger Kvalbein.

Billigere

Hun viser til at Helse- og sosialkomiteen hadde en sak om organiseringen og finansieringen av dagsentrene for psykisk funksjonshemmede oppe til debatt for litt over to år siden.

– Signalet fra bystyret var klart. Stabilitet og kvalitet er målet overfor psykisk funksjonshemmede. De pårørendes og brukernes ønsker skal tas hensyn til, poengterer hun.

Hun forteller videre at bystyret også var redde for at bydelene skulle prøve å lage billigere tilbud for disse gruppene selv.

– Derfor ba en samlet komité om at byråden måtte følge ekstra godt med i slike tilfeller. Komiteen understreket at man skulle unngå at brukere som ikke selv ønsket det, ble flyttet til billigere tiltak, legger Kvalbein til.

Oppfordrer bydelene

Kvalbein håper de vestlige bydelene ikke vil lage egne tilbud, og ønsker å komme med en oppfordring:

– Dette er en spesialoppgave som krever stor kompetanse. Det er bedre at de ideelle sentrene med lang erfaring fortsetter å ta seg av denne oppgaven. Det er de menneskene det her gjelder, som må være i sentrum for vår oppmerksomhet. De trenger kvalitet og stabilitet, legger hun til.

Kvalbein forteller om en lignende problemstilling i de østlige bydelene, som ifølge henne selv ”tok til fornuften”.

– Grorud og Sagene sa først opp sine kontrakter med Ragna Ringdal dagsenter, Holmenkollen dagsenter og Radarveien dagsenter for å lage billigere tilbud selv. Etter kort tid kom de heldigvis tilbake og har bedt om nye tilbud fra dagsentrene.

Kvalbein vektlegger at de nåværende dagsentrene i vest har bygget opp kompetanse og erfaringer gjennom mange tiår.

– Det sier seg selv at det skal noe til for en bydel å matche dette. Det er ikke lurt å eksperimentere her, avslutter Kvalbein.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.