Kvinnedagen: Lik lønn nå

8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Dagen ble første gang markert som en nasjonal kvinnedag i New York i 1908. Den gang kjempet kvinnene for stemmerett. 8. mars har siden blitt feiret over hele i verden i hundre år!

I 2009 roper vi blant annet "Staten har råd - likelønnspott nå", "Vi skal ha ei lønn å leve av", "6-timersdag nå" og "Nei til tvungen deltid".

Likelønn er fortsatt et nødvendig krav for å oppnå reell likestilling i dagens Norge. Likelønn betyr lik lønn for arbeid av lik verdi. I offentlig sektor tjener kvinner 87 øre for hver krone en mann tjener, i privat sektor er det 85 øre.

Mye av denne forskjellen skyldes at en stor andel kvinner arbeider ufrivillig deltid. Kvinner arbeider ofte i omsorgssektoren og i offentlig sektor, hvor lønnsnivået er lavt og bruken av deltid utbredt. Deltid skal ikke være en kabal av små brøker som aldri går opp eller en kamp for å få den samlede månedslønna til å strekke til. Kvinner skal ha rett til heltid og rett til en lønn å leve av.

Fagforbundet mener at et virkemiddel for å avskaffe ufrivillig deltid er å innføre 6-timers dag med full lønnskompensasjon. Vi mener 6-timers normalarbeidsdag også kan ha positiv påvirkning på sykefravær og uføretrygding i yrker med stor belastning. 6-timersdag kan også være en måte å fordele arbeid på i en tid med økende arbeidsledighet.

Gjennom å prioritere egne lavtlønns- og likelønnstillegg i tariffoppgjørene over tid, har Fagforbundet klart å heve lønna for mange kvinner. Vi har fått en sakte utvikling mot likelønn. Den viktigste forklaringen til at lønnsgapet fortsatt eksisterer er at det fortsatt finnes typiske kvinne- og mannsdominerte yrker. Kvinnedominerte yrker er fortsatt lavstatus- og lavlønnsyrker.

Ingen likestilling uten likelønn!Ingri Bjørnevik

Nordre Aker Fagforening

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag