Gå til sidens hovedinnhold

Kvinnelig BU-lederkandidat for SV i Nordre Aker

Lill Pleym ble enstemmig valgt som SVs BU-lederkandidat på vårt nominasjonsmøte sist uke. Lill er nå nestleder i bydelsutvalget, og sitter i sin tredje bydelsperiode. Hun har også sittet i bystyret i en periode. Hjertesaker er økt nærdemokrati, god infrastruktur, kultur, bedre tilbud til de eldre og fortsatt satsing på barn og unge. I alt ble 21 kandidater valgt til SVs liste med en spennende blanding av erfaring og fornyelse.
Nordre Aker SV presenterer en spennende liste med 21 kandidater, med kvinner og menn på annenhver plass, med vekt på bosted i bydelen, alder, kompetanse-/interesseområder, foruten en blanding av politisk erfaring og fornyelse.
Med Lill Pleym (f.1951) som BU-lederkandidat vil SV antagelig være eneste parti med en kvinne på topp. Lill er en glødende sjel med hjertet godt forankret på venstre side, og er både kunnskapsrik, politisk klok og har masse pågangsmot. Med Lill som BU-leder får bydelen en tredjegenerasjons Kjelsåsjente som brenner for økt nærdemokrati og økt innflytelse til bydelene. Lill mener politikerne skal være tilstede og ute blant folk. Lill er pedagog av utdanning og levende opptatt av kulturutvikling og læring for alle og i særdeleshet barn og unge. Skolen som et lokalt kulturhus, er en merkesak for henne, og hun ønsker at bydelen skal ha et bredt tilbud av lokale møteplasser for alle generasjoner. Gjennom arbeidet i BU har Lill erfart at tilbudet til de eldre ikke er godt nok. Vi trenger et mye bedre hjemmetjenestetilbud, varierte omsorgstilbud, eldresentra, sykehjem og satsing på bokollektiver for eldre. For Lill er det viktig å gi kvinner økt sikkerhet mot vold. Nylig foreslo hun lyssetting langs turveien i Nydalen. Med Lill som BU-leder vil bydelen få en person som er resultatorientert, og med evne til samarbeid og kommunikasjon.
På annenplass har SV Tommy Reinås (f.1972) fra Blindern-området. Tommy er opprinnelig fra Trøndelag, gri IT-bransjen og nybakt far til Theo. Som styrerepresentant i Naturvernforbundet i Oslo sier det seg selv at Tommy er opptatt av miljø.
Hanne Lyssand (f.1962) fra Akebakkeskogen er tredjekandidat. Hun sitter som representant for SV i bydelsutvalget nå, og var i forrige periode også med i bydelsutvalget i Grefsen/Kjelsås. Hanne har jobbet med byutvikling og samferdsel i BU, er en "allrounder", med lang politisk erfaring fra ulike arenaer. Hun er alenemor og opptatt av et samfunn som er åpent for alle, uavhengig av bakgrunn. Hanne er spesielt interessert i ungdomsarbeid og betydningen av et bredt og variert fritidstilbud.
Asle Reium (f.1952) er fjerdekandidat. Asle er typograf, og er opptatt av nærmiljø og byutvikling bl.a. fra styrearbeid i Lofthus Hagebys vel.
Lillis Rabbing (f.1959) står på femteplass, og bor på Korsvoll. Hun er firebarnsmor, opprinnelig svensk og dessuten ny i SV. Hun er kjent som en svært engasjert og dynamisk leder av Lokalagenda 21 arbeidet i "bydel Sogn" Hun er levende opptatt av miljø og betydningen av å skape alle former for "møteplasser i bydelen.
På sjetteplass har SV Stein Thoresen (f. 1946) fra Kjelsås, varamedlem i BU. Stein er lærer, kulturinteressert og svært engasjert i ungdomsarbeid, bl.a. som bydelens representant i Ungdomsrådet og SV's representant i Helse-, kultur og oppvekstkomitéen.
Tone Manum (f. 1962) fra Lofthus står på syvende plass. Hun har lang erfaring fra Handikappforbundet, og har nå en ledende jobb i Oslo Sporvognsdrift. Tone har god oversikt over ulike politikkområder fra sosial- til transportpolitikk, og er også 3.generasjons bydelsbeboer.
Bernt Sverre Mehammer (f. 1969) fra Kjelsås står på åttendeplass. Han har stor politisk oversikt som politisk rådgiver på Stortinget, og har lokal erfaring fra driftstyrearbeid.
Magne Refsnes
Leder av Nordre Aker SV.

Reklame

Her kan du levere Lotto