*Nettavisen* Nyheter.

Læreren er nøkkelen til kvalitet i Oslo-skolen

Skolen trenger flere og godt kvalifiserte lærere for å øke kvaliteten på undervisningen. Læreryrket status må heves. Vi trenger et lærerløft for å få dette til. Kvaliteten i norsk skole er under press. Den såkalte PISA-undersøkelsen viser at norske elever ligger under gjennomsnittet i OECD-landene i grunnleggende fag som lesing, matematikk og naturfag. Tilstandsrapporten er meget bekymringsfull, og viser at skolen sliter med kvaliteten på undervisningen og formidlingen av kunnskap til elevene.

Samarbeidsregjeringen la fram skolereformen Kunnskapsløftet etter den forrige PISA-undersøkelsen. Denne reformen styrker opplæringen i de grunnleggende ferdighetene, slik som lesing og matematikk. Siden reformen ble innført i høst, har vi ikke sett resultatene av denne foreløpig. Skolen trenger ikke nye reformer, men ro til å gjennomføre Kunnskapsløftet, som har et nytt, gjennomgående og helt nødvendig fokus på kunnskap i skolen.

Nye grep er imidlertid påkrevd på andre områder: Flere og dyktige lærere er nøkkelen til en skole med mer kunnskap og trivsel. KrF vil derfor ha et lærerløft, med det mål å gjenreise læreryrkets status, gjøre det mer attraktivt å bli lærer og gi lærerne større mulighet til å utvikle seg faglig.

PISA-undersøkelsen viser at vi sliter med kvaliteten på den undervisningen skolen gir i dag. Da er det ingen løsning å øke antallet undervisningstimer - det blir å satse på kvantitet framfor kvalitet. Først og fremst trenger skolen flere lærere. Dette vil gi større læringseffekt, fordi skolen blant annet vil kunne gi den enkelte eleven mer tilpasset opplæring. I Oslo har bystyreflertallet også prioritert etterutdanning av lærere gjennom flere budsjettforlik på ikke-sosialistisk side.

KrF foreslo i statsbudsjettet å bruke 220 millioner kroner på å ansette 440 nye lærere i skolen, men fikk ikke flertall for dette forslaget. Det er underlig i en situasjon hvor media melder om skoler som mangler vikarer og elever som ikke alltid har lærer inne i timene. Et lærerløft må også bidra til flere lærere i skolen!

Hans Olav Syversen
Stortingsrepresentant KrF

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.