Gå til sidens hovedinnhold

Lambertseter dagsenter flytter 1. mars

Avtalen er i boks og Lambertseter dagsenter flyttes til Nordseterhjemmet 1. mars.

LAMBERTSETER: Vi har vært i muntlig dialog med sykehjemsetaten og fått en mail som bekrefter flyttingen. På grunn av sykdom på Nordseterhjemmet er datoen litt usikker, men sannsynligvis går det i orden 1. mars, sa bydelsdirektør Per Johannessen på mandagens møte i bydelsutvalget (BU).

Dagsenteret skal etter planen holde stengt fredag 29. februar, for så å åpne i de nye lokalene mandag 3. mars.

Fornøyde politikere

Bydelspolitikerne ble orientert om avtalen og flyttingen på BU-møtet. På tross av den gledelige nyheten var det flere politikere som reagerte på formuleringen «Brukerne ved Lambertseter dagsenter er fornøyd med tilbudet som gis ved Lambertseter dagsenter» i saken som ble lagt fram for BU.

Det er ikke mitt inntrykk at brukerne har vært fornøyd, men dette er underordnet, det viktigste er at KrF er fornøyd løsningen som er til beste for brukerne, sa Haakon Brænden som sitter i BU for KrF.

Dette har vært en hjertesak for oss og vi er usedvanlig glad for at dette er kommet i orden. Jeg er svært glad for at vi har fått en løsning og samtidig fått ned prisene, sier Steinar Andersen (Ap)

Transport

Alle ansatte ved dagsenteret fortsetter sitt arbeid ved det nye dagsenteret. De nye lokalene på Nordseterhjemmet består av to store rom til dagsenterbrukerne samt tre kontorer for de ansatte. I tillegg kan brukerne, pårørende og ansatte benytte kantinen.

Ifølge bydelsdirektøren er det greit for sykehjemsetaten at bydelen tar seg av transporten til og fra Nordseterhjemmet.

Vi er i ferd med å ansette sjåfører og anskaffe biler til dette, sa Per Johannessen.

Bydel Nordstrand sparer mellom 1,2 og 1,3 millioner kroner på å selv ta seg av transporten.

Redusert pris

Lambertseter dagsenter åpnet i lokalene til ungdomsklubben våren 2007 for å redusere kostnadene i bydelen. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2008 ble det vedtatt at dagsenteret skulle flyttes over til sykehjemsetaten under forutsetning av at det ble flyttet til et sykehjem geografisk plassert i bydelen.

Flyttingen av dagsenteret betyr en merutgift for bydelen på 600 000 kroner. Striden rundt det bydelsdrevne dagsenteret på Lambertseter har før til at sykehjemsetaten i høst redusert prisene på dagsenterplasser med 50 000 kroner.

Er du fornøyd med å ha funnet en løsning på dagsentersaken?

Vi har i alle fall bidratt til å redusere prisen på dagsenterplasser fra 139 00 til 89 000 kroner. Og det er det mange andre bydeler som kan være fornøyd med, sier bydelsdirektør Per Johannessen.

Frp vil nå se på andre muligheter for å bruke Lambertseter ungdomsklubb på dagtid.

Grunnen til at vi gikk inn for dette var for å bruke huset på dagtid. Frp kommer med en sak om dagtidsbruk av ungdomsklubbens lokaler på neste BU-møte, varslet BU-nestleder Ulf Stigen (FRP)

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar