Gå til sidens hovedinnhold

LEDER: «For brukerne av 75-bussen er den avgjørende for livskvaliteten»

75-bussen er igjen utsatt for nedleggelse. Forrige gang det skjedde var i 2006/2007. Den gangen kalte brukerne av Nordseter pensjonistforening bussen for et være eller ikke være for mange eldre i området. Massive protester fra beboere i området sørget den gangen for at bussen ble reddet. Men nå har Ruters økonomi gjort at bussen igjen står laglig til for hogg, og i løpet av den neste uken blir det bestemt om bussruten skal legges ned.

Bakgrunnen er at Ruter i budsjettet for 2012 fikk omlag 100 millioner kroner mindre av bystyret enn de hadde behov for. Byrådet har lovet både velgere og Akershus fylkeskommune at månedskortprisene ikke skal økes mer enn reell prisstigning, og dermed er Ruter bundet på både hender og føtter. De har ikke annet alternativ enn å kutte i rutetilbudet, og forståelig nok, er det de minst trafikkerte rutene som må gå først.

Problemet er bare at rute 75 trafikkerer et område som ikke har andre alternativer. Her finnes verken trikk eller andre busslinjer, og for mange av de eldre i området er bussruten den eneste muligheten for å komme seg rundt.

Da blir det trist å utelukkende ty til kvantitative undersøkelser. Selvsagt kan ikke rute 75 konkurrere med Ljabru-trikken eller noen av bybussene i antall passasjerer. Men for brukerne av bussen er den avgjørende for livskvaliteten.

Det framstår også som underlig at man i Norge skal bygge bruer til de mest gudsforlatte øyer for å sikre livskvaliteten i distriktene, mens det ikke synes å være grenser for hva som kan kuttes i Norges største by. Rute 75 er Oslos distriktspolitikk, det handler om å gi et godt tilbud til alle.

Det er ikke Ruter som skal henges ut i denne saken. De har stramme budsjetter, og får valget mellom pest eller kolera. Dette er det bystyret som må ta det hele og fulle ansvaret for. Da budsjettet ble lagt fram var begrunnelsen for trange tider behovet for å bygge mer infrastruktur i takt med at Oslos befolkning øker. Da blir det underlig å kutte i nettopp infrastrukturen. Jo flere borgere byen får, jo større behov får vi for både trikk, tog, buss og bane. Det forutsetter at satsningen må øke, framfor det motsatte.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar