Leder

LEDER: «Oslo trenger trikken»

Oslo trenger trikken, også i fremtiden, for å sikre et fullgodt kollektivtilbud til en stadig økende befolkning.

Oslo trenger trikken, også i fremtiden, for å sikre et fullgodt kollektivtilbud til en stadig økende befolkning. Foto: Foto: Pål Magnus Tømmervold

Fremskrittspartiet på Nordstrand foreslår å legge ned trikken. De mener den er for dyr og at Oslo ha en forhistorisk kjærlighet til framkomstmiddelet. Partiet ber oss se til Europa, der mange byer erstatter trikk med buss. Flere busser her i byen, mener de er eneste farbare vei. Mindre kostnader, flere avganger og et generelt bedre tilbud til alle grupper av trafikanter, mener de vil bli resultatet.

Vi er ikke enige. Tvert i mot mener vi Oslo trenger trikken.

STERKE MENINGER? Følg Oslo-debatten her!

Det er mange årsaker til det. Et av argumentene er muligens nostalgi og identitet. Blåtrikken har eksistert så lenge i byens gater, at den er blitt en uerstattelig del av bybildet for mange. Men skulle byen styres ut fra nostalgi ville det neppe skjedd noen utvikling. Derfor vil vi peke på flere, mer nærliggende årsaker til at byen fortsatt bør ha trikk.

Det første er naturlig nok miljøgevinsten. Selv om bussene har blitt mer miljøvennlig de siste årene, er det langt igjen til de tar igjen trikken. I en by med stadig tettere trafikk og flere folk er miljøaspektet ikke mulig å se bort fra. Et like viktig prinsipp er plassen. En trikk tar omtrent 20 personer flere per avgang, sammenliknet med de største bussene (leddbussene).

Hvor er det kø? Følg Oslo-trafikken direkte

Med tanke på at mange busser ikke kjøres med leddbusser, er det i snitt kanskje opp mot 30 personer fler per avgang – med andre ord må det gå to busser per trikk for å gi et tilfredsstillende tilbud. Ganger man dette med avganger hvert femte minutt ( i rushtiden), kan altså trikken frakte 360 flere personer i timen, per linje.

Likevel vil det aller viktigste argumentet være at Oslo trenger en variert kollektivtransport. Nettopp fordi byen vokser i rekordfart, og har behov for et enormt antall kollektivreiser i årene som kommer, må det være mulig å ta seg fram på ulike måter rundt i byen.

Tog, t-bane, trikk og buss er alle nødvendig, og samtlige må utvides. Det ene utelukker altså ikke det andre – tvert i mot. Dersom trikkene står, må det være enkelt å sette inn busser, samtidig som det må være enkelt å benytte trikk og t-bane, når det køer seg på innfartsårene. Nettopp derfor vil vi si et klart og tydelig ja til trikk, også i framtiden.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.