*Nettavisen* Nyheter.

Leter etter alternativer

Hafslund fjernvarmes planlagte vramepumpesentral på Ormsundkaia, sett fra området hvor de store kranene står i dag. (Illustrasjon: Niels Torp Arkitekter)

Byråd for byutvikling vil ikke ha den planlagte varmepumpesentralen på Ormsundkaia, og ber nå Oslo Havn finne et annet sted.

Klikk på bildet for å forstørre.

Byråd Merete Agerbak-Jensen

NEDRE BEKKELAGET: I et brev til Oslo Havn KF skriver byråd Merete Agerbak-Jensen (H) at både Kneppeskjær og den nylig gjenfylte "Oljebukta" kan være egnede steder for etablering av varmepumpeanlegget.

Dette er to forslag, men vi overlater til Oslo Havn KF å peke på en egnet lokalisering av anlegget et annet sted i Sydhavna enn Ormsund, sier byråden.

Størrelsen

I det samme brevet ytrer hun flere ønsker.

Vi ser gjerne at så mye som mulig av varmepumpeanlegget legges under bakken slik at det aktuelle arealet også kan benyttes til havneformål.

En slik alternativ lokalisering innebærer at dagens kaiareal på Ormsundterminalen kan reguleringsmessig sikres som havneareal. Med ett unntak: Den sydligste delen av terminalen mot Ormsundveien bør avsettes til buffersone som vist i Oslo Havns planforslag (alternativ 1), skriver Agerbak-Jensen.

Vi er veldig opptatte av å finne et alternativ til Ormsund. Og, i likhet med Utvalget for Bekkelaget sjøside, vil vi ha klarlagt hvor stort anlegget egentlig må være for å dekke Fjordbyen med fornybar energi, sier hun.

Haster

Bakgrunnen for byrådens brev til Oslo Havn KF, er at det haster med å få varmepumpesentralen på plass.
I forhold til den pågående utbyggingen i Bjørvika er det nødvendig med en snarlig realisering av anlegget. Det skal jo forsyne Oslos fjernvarmenett generelt og Bjørvika/Fjordbyen spesielt med miljøvennlig energi, sier Agerbak-Jensen.
Les også: Med solplass på taket

Usikkerhet

I Fjordbyplanen (vedtatt av bystyret 27. februar 2008), forutsettes det at at containervirksomheten på Ormsund skal avvikles og flyttes til Sjursøya.

Utbyggingen på Sjursøya, som skal gi rom for denne flyttingen har imidlertid stoppet opp grunnet problemer med å få flyttet Statoils oljetanker. Dermed er det høyst usikkert når containervirksomheten på Ormsund kan avvikles, og eventuelt gi rom for varmepumpesentralen. Dette er en uholdbar sitausjon, mener Agerbak-Jensen.

Bystyret bestemmer

Oslo Havn KF vil ikke kommentere saken overfor Nordstrands Blad så lenge den er til behandling i Byrådet. Men byråden har fått svar.

Her lanserer Oslo Havn KF alternativer vi må se på. Jeg legger dette frem for bystyret før 1. april, lover byråden.

Hvem har det endelig ordet når det gjelder valg av sted for varmepumpeanlegget?

Regulerer er det jo bystyret som gjør. Jeg håper politikerne benytter seg av den rettigheten de har til å bestemme dette, sier byråd Merete Agerbak-Jensen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag