Gå til sidens hovedinnhold

Liker ikke politikere

Hans A. Kielland Aanesen (FrP) syns dagens partisystem har gått ut på dato, og ønsker å rendyrke bydelen som en profesjonell tjenestetilbyder.

Nordre Aker: - Du har sikkert vært litt enig med de fleste politiske partier i ulike saker, sier FrPs gruppeleder i bydelsutvalget (BU), Hans A. Kielland Aanesen.

Selv innrømmer han å ha stemt både Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet, før han for fem år siden bestemte seg for å bli politisk aktiv i det sistnevnte partiet.

- Partiene, med god hjelp fra media, fokuserer heller på forskjeller og å være uenige istedenfor å finne likheter man kan samarbeide om, sier Hans, og legger spøkefullt til:
- Av flere "onder" valgte jeg det minste.

IT-bakgrunn

Hans vokste opp på Korsvoll og Eiksmarka. Han studerte senere på NTNU i Trondheim og jobbet et år med skipsautomasjon i Sveits. I 1979 startet han å bygge sitt eget hus på Kringsjå.

- Det tok noen år og stod ferdig i 1981, sier Hans, som etter at sønnen flyttet ut, nå leier ut halve huset til Storken barnehage.

Hans jobber med internasjonale IT-standarder og har hele verden som arbeidsplass. Tidlig på 90-tallet var han med å starte en IT-bedrift i Romania, som i dag har cirka 50 ansatte og leverer blant annet videokonferanseløsninger, og streaming- og audioteknologi.

- Det gir meg mer å holde liv i bedriften og se hva de skaper, enn å ta ut utbytte, sier han.

Han mener at han måtte til Romania for at selskapet skulle bli en realitet. Det norske byråkratiet vanskeliggjør privat verdiskapning og gründeraktiviteter.

Direktedemokrati

FrP gikk som eneste parti mot nyordningen med direktevalg til bydelsutvalgene, som ble innført i høst. Hans føler at mange ikke forsto hva partiet mente med det.

- Vi er ikke mot lokaldemokratiet, tvert imot! Men vi ønsker et direktedemokrati framfor et representativt demokrati, slik vi har i dag. Nå sitter politikerne og tar avgjørelser på vegne av befolkningen. Vi er for flere folkeavstemninger, noe som vil styrke lokaldemokratiet, gi mer valgfrihet og rettferdighet og ivareta borgernes interesser bedre.

- Bydelene må avpolitiseres og bli reelle serviceinstitusjoner for sine borgere. Om vi har offentlige eller private utøvere av tjenestene er jeg ikke så opptatt av. Det er viktigere å ivareta kvalitet, tilsyn og bestillerrollen enn selve tjenesteproduksjonen. Når det er ansatt fagfolk i bydelen så må vi stole på at de gjør en riktig jobb. I dag skal politikerne som ikke har fagkunnskap eller kjenner forholdene uttale seg, sier Hans, som mener BUs saksbehandling er tid- og ressurskrevende.

Politisk adel

Dagens system med politiske partier mener han har gått ut på dato.

- Vi har allerede to blokkdannelser gjennom sosialistisk og borgelig side. To politiske grupperinger vil ivareta fellesskapsløsninger og valgfrihetsordninger. Inkompetente politikere har gjennom de siste 10-årene skapt "anarkistiske" systemer hvor det er monopolene og den sterkestes rett som rår. Dette er en farlig samfunnsutvikling. Politisk arbeid bør sentraliseres mot sentrale organer, slik at tjenesteutøvelsen kan drives lokalt.

Hans mener at vi har fått en ny "adel" av yrkespolitikere som har distansert seg fra vanlige folk.

- De sementerer samfunnsutviklingen. Hvordan er det forenlig med et moderne demokrati? Nå må vi slutte å eksperimentere på folks vegne og respektere demokratiet og la dagens arrogante maktelite i det offentlige Norge forstå at de er der for borgerne og ikke omvendt.

- Av Norges 2,4 millioner sysselsatte jobber nesten én million mennesker i offentlig sektor og i underkant av 1,5 millioner i privat næringsliv. Vi har ti ganger flere politikere i Norge enn ellers i Europa, målt i folketall. Vi må få politikere og byråkrater ut i mer verdiskapende arbeid.

- Det er rimelig arrogant av de sosialistiske partiene å tildra seg eneretten for medmenneskelighet fordi vi ønsker at profesjonelle fagspesialister skal utøve fellesskapets tjenester, sier han.

- Bankenes og forsikringsselskapenes internettbaserte selvbetjeningsløsninger er gode eksempler på hvorledes en serviceinnstilt og døgnåpen forvaltning burde fungere for de norske borgerne. Er det ikke på tide at man skifter ut dagens "offentlige adel" som fungerer som et gufs fra et foreldet system hvor fellesskapets krav til serviceinstilling er totalt fraværende? spør Hans.

Reklame

Black Week: 12 kupp du gjør hos Christiania Glasmagasin nå