Gå til sidens hovedinnhold

Likhet for alle barnehager

Mange private barnehager har det vanskelig for tiden, det gjelder særlig de aller minste.

Mange må kutte i lønnsutgifter og i de ansattes arbeidsvilkår, de må ta opp lån for å overleve, de må øke foreldrebetalingen, kutte på kvaliteten og i verste fall legge ned. 337 private barnehager har hittil i år lagt ned driften.

Nå har regjeringen kommet med et lovforslag som gjør rammevilkårene deres enda verre: Regjeringen har foreslått å fjerne lovparagrafen om at alle barnehager skal sikres likebehandling.

KrF spør hvorfor i all verden de ikke ønsker likebehandling! Vi mener barn fortjener å få den samme gode kvaliteten på tilbudet, uavhengig av om barnet går i en offentlig eller privat barnehage. Og vi mener de ansatte skal ha likeverdige lønns- og arbeidsvilkår, uavhengig av om de jobber i private eller offentlige barnehager.

I tillegg vil regjeringen fjerne det statlige øremerkede tilskuddet og innlemme barnehagene i rammetilskuddet til kommunene fra 1. januar 2011. KrF frykter at det vil bety at mange små private barnehager da må legge ned.

Regjeringen har også foreslått at lokale forskrifter i hver enkelt kommune skal regulere finansieringen av ikke-kommunale barnehager. KrF mener det må etableres et statlig fastlagt finansieringssystem som sikrer reell økonomisk likebehandling av offentlige og private barnehager.

Regjeringens forslag til endringer i barnehageloven truer den frie etableringsretten, undergraver mangfoldet og gjør situasjonen for de private barnehagene svært usikker.

KrF vet at vi trenger både kommunale og private barnehager, og KrF vil fortsette å kjempe for likebehandling. Fordi alle barn skal ha det godt i barnehagen, uansett om den er privat eller kommunal.Haakon Brænden

Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Nestleder Nordstrand KrF

Fylkesstyremedlem Nordstrand KrF

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere har fastpris vært i januar