Gå til sidens hovedinnhold

«Lillebror» betaler for «storebror»

nn Nav-reformen er god i teorien. Brukeren skal møte en felles arbeid/trygd- og sosialtjeneste, det skal bli enklere og bedre for brukeren med Nav. Men slik fungerer det ennå ikke i praksis. Hele tre måneder kan eks. folk som har mistet jobben, og søker dagpenger, bli stående i saksbehandlingskø hos Nav arbeid/trygd (Staten). Fortvilede mennesker må henvende seg til Sosialtjenesten for å få utbetalt penger til livets opphold for seg og eventuelt sin familie.

nn Denne situasjonen reiser i hvert fall to problemstillinger. For det første er det sikkert for mange en stor terskel å måtte tråkke over å bli henvist til «nødhjelp» hos Sosialtjenesten, når man egentlig har krav på dagpenger fordi man har blitt arbeidsledig. Og det er ikke sikkert det holder med én utbetaling fra Sosialtjenesten siden saksbehandlingsventetiden er opptil tre mnd.

nn En annen problemstilling er hvor mye dette koster kommunen, slik vi tar opp i et intervju med byråd Jøran Kallmyr (Frp) i dagens avis. Slik situasjonen er i dag må kommunen forskuttere store beløp på vegne av Staten. Hva koster det kommunen/bydelene? Får Sosialtjenesten i Nordre Aker igjen alle pengene den forskutterer på vegne av Nav arbeid/trygd, og med «renter»?

nn Bydelsdirektør Mona Taasen forteller i dagens avis at Sosialtjenesten i tillegg må kreve de forskutterte pengene direkte tilbake fra brukeren med andre ord ingen automatikk for tilbakebetalingen fra Nav Stat til Nav kommune. Denne praksisen er ikke med på å fremstå som et «samlet Nav» overfor brukeren. Blir alle pengene tilbakebetalt, og hvor mye koster denne «innkrevingen» av Sosialtjenestens tid og arbeidsressurser, i tillegg til ressursene Sosialtjenesten bruker på saksbehandling av folk som eks. egentlig står i «Statlig» dagpengekø? Dessverre har avisen ennå ikke fått noen konkrete forskutteringstall fra Sosialtjenesten i Nordre Aker. Byråd Kallmyr samler også inn tall på hvor mye denne forskutteringen kan dreie seg om. Men småpenger er det vel neppe snakk om.Småpenger er det vel neppe snakk om

Reklame

Cyber Monday: Milrab har fylt på med nye salgsvarer