Gå til sidens hovedinnhold

– Lite å spare, men mye å tape

De foresatte ved Blåsletta protesterer sterkt mot den foreslåtte nedleggelsen av sin barnehage, og mener bydelen mister et unikt tilbud.

Rødtvet: Som foreldrene i de andre nedleggingstruete barnehagene i Bydel Grorud, ble også de foresatte i Blåsletta tatt litt på sengen. Med korte frister og midt i julestria. Men nå er de på banen og vil slåss for sitt tilbud.

Mye å tape

Og bak ligger et sterkt ønske om å bevare de små avdelingene.

– Vi mener at bydelen vår sparer svært lite på sitt forslag. Derimot forstyrrer man et unikt fagmiljø, gjør bydelen dårligere rustet i forhold til integrering av flerkulturelle barn i bydelen, sier en engasjert Camilla Vedeld og legger til:

– Både vi og bydelen mister et tilpasset tilbud for sårbare grupper, får et bortfall av mangfold i det samlede barnehagetilbudet og et økonomisk tap av investeringer i utbedring av avdelingens lokaler. Man får dårligere tilpasning til framtidige barnehageplassbehov og foreldres økte krav til kvalitet på barnehagetjenestene. Vi ber bydelen revurdere, og omgjøre, forslaget om å legge ned de små barnehagene, og i vårt tilfelle avdeling Blåsletta. Det er lite å spare, men mye å tape på å gjennomføre forslaget.

Frihet

– Det er feil når det hevdes at foreldre søker seg bort fra Blåsletta. Her er det fullt og mange søker seg tilbake, sier Camilla Vedeld som også representerer FAU.

Foreldrene får sterk støtte av lokalpolitikerne fra Grorud Venstre.

– Folk må føle at de har reell frihet til å velge, sier Jon Julius Sandal og legger til:

– Vi kan ikke være med på bydelens planer om å legge ned de små barnehagene for så å integrere de i de store basebarnehagene. De har jo ikke vært noen suksess til nå.

Underlig

Foreldrene mener at Blåsletta er et svært positivt tilskudd til barnehagetilbudet i Bydel Grorud, og at ettersom barnetallet i bydelen er økende, er det også en underlig kortsiktig løsning å legge ned barnehageplasser som i neste omgang må opprettes igjen for å ivareta kravet om full barnehagedekning.

LES OGSÅ: Barnehager i Oslo: Se stor oversikt

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året