Gå til sidens hovedinnhold

Lite brukervennlig IPLOS

Mari og Aksel Storsteins dokumentarfilm om det individbaserte pleie- og omsorgsregisteret IPLOS ble vist på TV2 26. februar. Både regjeringens vedtak om registrering og en del kommunal praksis vitner om stor respektløshet overfor hjelpesøkende mennesker. Selv tilhører jeg en gruppe som ikke engang eksisterer - ifølge IPLOS.
Daglig leser vi i avisen om at barn utsettes for overgrep. Når vi blir voksne, ønsker man visst helst å trylle oss bort. Men en slik bakgrunn hos brukeren burde komme tydelig fram i enhver kontakt med hjelpeapparatet. En vanlig senvirkning etter traumatisering er nemlig risikoen for retraumatisering, ikke minst i asymmetriske relasjoner som hjelper-bruker relasjonen.
Mange har opplevd at slike erfaringer overses, bagatelliseres eller til og med ikke blir trodd på når de har søkt profesjonell hjelp. Til gjengjeld har de fått psykiatriske diagnoser, ofte uten at bakgrunnen tas i betraktning. Psykiatriske diagnoser er stigmatiserende, og det er spesielt krenkende at vonde erfaringer tolkes som individuelt avvik. Sosialarbeideren kan eksempelvis omtale en klient som "incest, personlighetsforstyrrelse og hele pakka" (Fontene 4/05).
Psykiater Finn Skårderud sier i artikkelen "Advarsel til psykiatriske pasienter" i bladet Psykisk helse at det kan være vanskelig for mennesker med psykiatriske diagnoser å bli tatt alvorlig når de blir (fysisk) syke. De kan også la være å anmelde overgrep som voksne, fordi de er redde for ikke å bli trodd. NRK meldte i fjor om en svensk rapport som viser at mennesker med psykiatriske diagnoser i prinsippet er rettsløse etter voldtekt - i en situasjon der de absolutt hadde trengt at samfunnets hjelpeinstanser stilte opp.
IPLOS bør utelate eventuell psykiatrisk diagnose som brukeren har fått. Diagnosen sier ingenting om funksjonsnivå og faktisk hjelpebehov - som er hele vitsen med registeret. Derimot bør det jobbes for å synliggjøre traumatiserte brukere.

Sigrun Tømmerås, Skøyen

Reklame

KANONSALG: Halv pris på bestselgere hos Oakley