Liten begeistring for Quisling-museum

To leserbrevskribenter foreslår å opprette et Quislingmuseum der ekteparet Quisling bodde inntil de høsten 1941 flyttet inn på Gimle på Bygdøy.

FROGNER: Grunnen til at temaet kommer opp, er at Telemark Museum skal ha en Quislingutstilling til våren. Her skal det vises gjenstander som har vært i Quislings eie, og det skal fokuseres på hans liv og de valg han ble stilt overfor. Så langt museumsledelsen i Telemark vet, er dette første gang noen institusjon noe sted vier en utstilling til mannen som ble et begrep. Målgruppen er 14-20-åringer og deres foreldre.

Quisling og hans gjerninger vies stadig mindre plass i skolebøkene. Vi vil opplyse med det for øye, at historien ikke gjentar seg, sier Hilde Fiskum ved Telemark Museum.

Hun opplever stor velvilje og interesse fra forskere og historikere. Jeg opplever at alle vil at vi skal huske, selv om det er ubehagelig, sier hun.


Permanent utstilling

To likelydende leserinnlegg har stått på trykk i TelemarksAvisa (TA) og i VG, undertegnet henholdsvis Walter Møll, Bergen, og Kristoffer B. Hansen, Bergen. Det har ikke lykkes Lokalavisen Frogner å finne noen av dem. Men innleggene er høyst interessante. De to signaturene synes utstillingsprosjektet en glimrende idé. De gleder seg til å finne ut om Quisling virkelig var "den skurk og sviker som historikerne har gjort ham til". "Etter mitt syn bør dette bare være begynnelsen på en helt ny interesse for fenomenet og gåten Vidkun Quisling. Enten vi liker det eller ikke, er majoren fra Fyresdal og Skien vår desidert sterkeste internasjonale merkevare", leser vi.

"Norge kan markere seg positivt med et Quisling Museum, der linjene kan trekkes bakover i historien til trellen Kark og Judas Iskariot. Hva er egentlig en sviker? Oppsisjonelle i Sovjetunionen og Nazi-Tyskland ble også karakterisert som svikere. Quislings feilgrep er udiskutable, men hittil har historikere og museumsfolk vært alt for opptatt av å dømme fremfor å forstå. Med dette museet kan merkevaren Quisling forsterkes og brukes aktivt til å trekke flere turister til Norge," leser vi. Og herr Møll har visjoner om å restaurere Quislings leilighet på Majorstuen, og åpne denne for publikum på samme måte som man f.eks. har gjort med Henrik Ibsens hjem.


Advarer Oslo

Hilde Fiskum ved Telemark Museum synes tanken om en permanent Quisling-utstilling er interessant. Hun er opptatt av at fremtidige generasjoner bør lære om Quisling. Men hun er svært usikker på om leiligheten i Erling Skjalgssons gate 26 er riktig sted. Historiker Ingvar Skooba som skriver tekstene til Quisling-utstillingen, er tindrende klar i sin vurdering. Han er skeptisk til en permanent visning av "Quisling-relikvier". Skooba er overbevist om at et Quisling-museum ville øvet sterk tiltrekning på dem som fortsatt dyrker mannen og som ennå roper Sieg Heil på fødselsdagen hans.

Når det gjelder leiligheten der han bodde, synes jeg den er relativt uinteressant. Interiøret er jo fjernet og auksjonert bort, avslutter Skooba.

Ikke naturlig

Lokalavisen Frogner har kontaktet førsteamanuensis og leder ved Norges Hjemmefrontmuseum, Arnfinn Moland, og bedt om hans syn på ideen om museum i Erling Skjalgsons gate. Han slår fast at Norges Hjemmefrontmuseum ikke har noen formening om et slikt initiativ, men sier han har liten tro på at dette blir gjennomført. Dersom leiligheten i Erling Skjalgsons gate må kjøpes, blir det ingen billig historie, påpeker han lakonisk.

Generelt kan det sies at dersom man skulle gi en tilsvarende oppmerksomhet til øvrige kjente eller beryktede personer som har levd deler av sitt liv i Oslo, ville det bli mange museer. Man har jo stort sett nøyd seg med å tildele den første kategori et gatenavn eller en plass. Ibsen er et unntak. Han har fått både gate, parkeringshus og museum i sin leilighet i Arbins gate. For øvrig bør vel utstillingen ved Telemark Museum være det naturlige stedet for en eventuell permanent utstilling, avslutter Moland.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.