Liten tillit til deler av administrasjonen

Underskuddet i bydel Nordstrand har nå passert 30 millioner kroner og Steinar Andersen i Nordstrand Arbeiderparti har liten tillit til deler av administrasjonen.

Nordstrand: Mandag avholdt Nordstrand Arbeiderparti sitt månedlige styremøte. Det sto egentlig en rekke andre saker på planen, men disse ble forskjøvet for å behandle den kritiske økonomiske situasjonen i bydelen.

Jeg har liten tillit til deler av vår administrasjon. Nordstrand Arbeiderparti er bekymret for situasjonen, vi må gjøre noe nå, sier Steinar Andersen som er leder av det lokale arbeiderpartiet.

Prinsipiell diskusjon

I dag er det byrådet som ansetter bydelsdirektørene. Uavhengig av situasjonen i bydel Nordstrand skal etter det Nordstrands Blad erfarer flere partier nå ønske en prinsipiell diskusjon om hvem som skal ansette bydelsdirektørene.

Vi kommer nå til å reise en prinsipiell diskusjon om hvem som skal ansette bydelsdirektører. Da bydelene ble slått sammen ble bydelsdirektørene ansatt etter ansiennitet, men det nytter ikke å ansette folk etter ansiennitet, her må fagforeningen Fellesforbundet ta selvkritikk, mener Andersen.

Vil forkaste anke

21.juni skal bystyret endelig avgjøre om bydelsdirektør Brynhild Hovdes kuttforslag blir vedtatt. BU godtok ikke Hovdes kuttliste den 27.mai. BU vedtak ble så anket av bydelsdirektøren, som senere fikk støtte av byrådet i saken.

Bydelsdirektørens kuttforslag går blant annet ut på at frivillighetsmidlene skal styrkes og at Lambertseterklubben og utekontakten skal nedlegges. Til sammen vil bydelsdirektørens kutt medføre innsparinger på 1,55 millioner kroner.

Vi jobber nå for å forkaste bydelsdirektørens anke, slik at vi selv kan komme med tiltak for å redusere underskuddet. Det er uaktuelt for Nordstrand Arbeiderparti å gå med på bydelsdirektørens forslag om kutt i alt forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Nå må BU sammen med administrasjonen gå gjennom alle tjenestesteder og all tjenesteproduksjon for å se hvor vi kan kutte, uten at de skader noen, sier Steinar Andersen.

Det er egentlig så enkelt at vi må øke inntektene og redusere utgiftene. Vi får for lite penger og må nok få litt hjelp fra Rådhuset, sier Jardar Flaa som er styremedlem i Nordstrand Arbeiderparti.

Bydelens økonomiske problemer kommer dels av kriteriesystemet for tildeling av midler fra Oslo kommune. Ifølge dette systemet har bydel Nordstrand 40 sykehjemsplasser for mye, noe bydelen selv må dekke inn over budsjettet.

Det er uaktuelt å legge ned disse 40 plassene, da må pasientene bæres ut, sier Andersen.

Bydel Nordstrand sliter også med gamle synder fra før sammenslåingen. Forebyggende barne- og ungdomsarbeid ble lenge forsømt noe som medførte skyhøye kostnader til barnevern. Seksjon for barn og oppvekst har tatt tak i problemet og har kommet langt i å få ned kostnadene.

Barnevernet brukte før enormt med penger i forhold til tildelte midler. Dette medførte et stort etterslep. Nå har seksjon for barn og oppvekst gjort et godt stykke arbeid for å redusere kostnadene, uten at det går ut over tilbudet, mener Andersen.Vi jobber nå for å forkaste bydels-direktørens anke, slik at vi selv kan komme med tiltak for å redusere underskuddet.

Steinar Andersen

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.