*Nettavisen* Nyheter.

Løsningen på kaoset på Movatn

Saken. På hjemmesidene til Nordre Aker Budstikke kan man lese at Høyrepolitikeren Tom Espen Møller mener at lokalsamfunnet i Maridalen må ta ansvar og legge bedre til rette for bredere veier og et mer parkeringsvennlig område rundt Movatn stasjon. Møller (H) ønsker å få gjennomslag for at bilen i fremtiden skal bli det viktigste fremkomstmiddelet når man skal til Movatn stasjon. For de fleste er nok bilen et viktig fremkomstmiddel når man skal på tur, men når man skal til Movatn stasjon så bør man respektere lokalbefolkningens ønske om at man reiser dit med tog. Siste del av veien til Movatn er skiltet med «privat vei». På Movatn stasjon er det skiltet «Parkering kun for reisende med NSB». Høyre ønsker å sette i gang en langvarig prosess der partene skal komme til enighet om en planløsning slik at Møller (H), og dem som støtter ham, skal kunne parkere bilen sin på Movatn stasjon.

Løsningen. Hvis begrunnelsen for å bedre parkeringsforholdene på Movatn stasjon er at togtilbudet er for dårlig, så mener Arbeiderpartiet at det heller bør utarbeides et bedre togtilbud med hyppigere togavganger. Det er fullt mulig å øke hyppigheten på togavgangene i perioder slik det ser ut i dag. Man trenger i realiteten noen lokførere og noen togsett, så er mye av problemet løst. Man kan for eksempel snu togene på Oslo S eller Grefsen i sør, og på Movatn eller Nittedal i nord. Det er i tillegg mange krysningsspor på strekningen, slik at trafikkøkningen ikke bør være til hinder for ordinær togtrafikk. Lokalbefolkningen i Maridalen slipper da byrden som følger av økt biltrafikk. En slik løsning krever bare politisk vilje til å prioritere og finansiere tilbudet. Arbeiderpartiet mener at Møller (H) heller burde fokusere på sitt eget byråd som er beslutningstakere og forvaltere av pengene for Oslo by. Det er fullt mulig å løse trafikkproblemene på Movatn stasjon på en rasjonell og miljøvennlig måte. Prioriterer man hyppigere togavganger har alle parter muligheten til å bli fornøyde. I tillegg gir ikke denne løsningen store inngrep i naturen.

Arbeiderpartiet. Kjelsås Arbeiderparti vet at Movatn og omegn i lang tid har vært et yndet område for skiturer. Vi vil at dette området også skal få lov til å være det i fremtiden. Nordmarka byr på fasiliteter som tilfredsstiller behovene til enhver innbygger av Oslo. Nordmarka trenger ikke flere biler. Arbeiderpartiet vil ta vare på Maridalen som en levende bygd. Nordre Aker Arbeiderparti har programfestet en kulturell blomstring mellom Grefsen og Movatn stasjon. Dette innebærer ulike kulturelle tiltak på stasjonene. Sandermosen stasjon er i dag et eksempel på en slik kulturell begivenhet. Tom Espen Møller (H) oppfordres herved til å la bilen stå de gangene han skal til Movatn på skitur og heller arbeide for et godt tilbud som tilfredstiller alle.

Knut Braaten

Kjelsås Arbeiderpartilag

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.