Gå til sidens hovedinnhold

Lukkede budsjettmøter

Venstre tar avstand fra lukkede møter. Vi synes det er en uting og tvers igjennom udemokratisk når for eksempel bydelsdirektøren i Vestre Aker innkaller de folkevalgte til budsjettkonferanse og stenger døren for pressen, organisasjoner og interesserte borgere. Hva vil man oppnå med det? Er folk flest slitsomme å ha med å gjøre? Er det farlig å få innspill fra det offentlige rom? Ansees ikke den menige mann og kvinne som verdige medspillere og tilhørere? Venstre valgte å delta og lytte. Intet av det som ble sagt på møtet, var sensitivt! Venstres politikere ønsker ikke et samrøre med administrasjonen, og aksepterer ikke at beslutninger tas i der borgerne stenges ute. I noen bydeler har administrasjon omsider forstått alvoret og har åpnet budsjettkonferansene, for eksempel i Grünerløkka og Sankthanshaugen. Kanskje byrådsleder Erling Lae nå i demokratiets navn kunne gi klare føringer slik at vi folkevalgte slipper å kjempe for denne demokratiske minstestandard hvert år.
Terje Bjøro
Venstres gruppeleder i Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem Oslo bystyre

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar