Luktgrensen ble aldri overholdt

I forrige utgave uttrykte BU-leder Carl Oscar Pedersen (H) sterk skepsis til at SFT tillater en høyere luktutslippsgrense for Axellia. Foto: Vidar Bakken

I forrige utgave uttrykte BU-leder Carl Oscar Pedersen (H) sterk skepsis til at SFT tillater en høyere luktutslippsgrense for Axellia. Foto: Vidar Bakken

Luktgrensen for tidligere Alpharma var for streng mener Klima og forurensingsdirektoratet. Gjennom årene ble denne aldri overholdt ved luktutslipp.

HOFF: SFT skiftet navn til Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) den 18. januar (SFT benyttes i denne artikkel da dette var navnet da søknaden ble behandlet og ny luktgrense vedtatt.).

I forrige uke skrev Ullern Avis Akersposten om politikernes bekymring over tillatelsen til økt luktgrense for farmasøytbedriften Axellia. Les saken her

Luktplagene er blitt vesentlig mindre

– Grunnen til at Axellia (tidligere Alpharma – journ.anm.) har søkt og fått tillatelse til en høyere utslippsgrense er at bedriften overskrider dagens luktgrense til tross for mange gjennomførte tiltak. Har Statens forurensningstilsyn (SFT) visst dette lenge, at de ikke klarer å holde seg innenfor dagens luktgrense som er en luktenhet per m³ luft? Hvordan kontrollerer SFT dette?

– De siste årene har vi fått mer detaljerte rapporter fra bedriften med bedre og sikrere målinger. SFT har ikke foretatt egne målinger. Nye målinger viser at det ikke er mulig å komme så langt ned som én luktenhet. Jevnt over ligger bedriften litt over denne grensen. En grense på 1 luktenhet er veldig strengt og er tilnærmet luktfritt, sier Siri Sorteberg, seksjonssjef i Klima og forurensingsdirektoratet.

– Bedriften har jobbet kontinuerlig med å redusere utslippene og vi har registrert at luktplagene i området er blitt vesentlig mindre med årene. Nå har det kommet på et akseptabelt nivå med unntak av episoder med spesielle hendelser. Bedriften ønsker ikke å drive ulovlig og har derfor søkt om å få hevet luktgrensen. Slik vi ser det har Axellia gjort det vi forventer for å begrense luktutslipp. Vi tillater ikke mer lukt i området, selv om luktgrensen nå er hevet, sier Siri Sorteberg, seksjonssjef i Klima og forurensingsdirektoratet, sier hun.

Har tatt godt i

– For å få kravene tilpasset dagens utslipp fremfor å gjennomføre ytterligere rensetiltak trenger Axellia en grense på 10, ifølge sin egen søknad. Da er det vel lite hjelp i at SFT setter grensen til 5 når denne i utgangspunktet blir overskredet? Da må de jo uansett sette i gang fordyrende tiltak for å holde en ny grense som også er for lav?

– Vi mener at ut fra de rapporter vi har fått er er en luktgrense på 5 oppnåelig, og det er i tråd med hva andre bedrifter har. Når Axellia har søkt om en luktgrense på 10, så har de tatt godt i. Vi mener at med de rette tiltakene som for eksempel å holde dører godt lukket på de verste tidspunktene, bør det være mulig å holde den vedtatt luktgrensen, sier Sorteberg.

Forstår at folk er redde

– Kan du forstå at folk reagerer på en høyere utslippsgrense når lukten med dagens utslippsgrense til tider har vært svært plagsom? Det er vel også grunn til skepsis når man kjenner til Alpharmas (nå Axellia –journ.anm.) forhistorie med hensyn til ulovlige utslipp?

– Vi forstår at folk er redde for en høyere utslippsgrense. Samtidig så mener vi at dagens utslipp er vesentlig lavere enn før. En luktgrense på 5 anses også som veldig strengt og er en luktgrense som gjelder på det verst tenkelige tidspunkt i prosessen. Det vil si at visse tider på døgnet eller i uken vil det bli noe luktpåvirkning. Grensen skal sikre at det blir minst mulig lukt for naboene, sier Sorteberg.

LES OGSÅ: Axellia beroliger naboene

Brukt betydelige summer

– Er det ikke slik som bydelsutvalgets leder Carl Oscar Pedersen sier, at det er forurenser som gjøres ansvarlig for forurensingen i betydningen at det hviler et særskilt ansvar for forurenser å overholde de grenseverdier som er satt. Har dere vurdert bedriftens lønnsomhet og i hvilken grad de kunne gjort ytterligere tiltak for å begrense luktutslipp?

– Bedriften har brukt betydelige summer i tiltak for å begrense luktutslipp, blant annet ved hjelp av kullfiltre og innelukking av prosessen. De har gjort det som kan forventes av en bedrift som ligger i et boligområde. Det er ikke sjelden at det oppstår konflikter med naboer når det gjelder utslipp av en eller annen art. Vi skal behandle de klagene som har kommet inn. Deretter vil vår innstilling bli sendt Miljøverndepartementet, sier Sorteberg.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.