*Nettavisen* Nyheter.

Lynraskt BU-møte

BU 2011-2015: Fra venstre Anna Charlotte Larsen (Ap), Knut Hedemann (Ap), Nina Ekjord Øyen (H), Ane M. Wigers (Venstre), Steinar Andersen (Ap), Anne Marie Donati(Ap), Frode Woldsund (KrF), Pia Bergmann (SV), Arve Edvardsen (H), Ulf Stigen (Frp), Vegard Rooth(H), Mona Verdich(H), Bjørn Fjellheim (H) og Kate Hege Nielsen (H). Hege Astrup Sannum (H) var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Foto: Aina Moberg

Vedtatt! Til orientering! Utsatt! Med disse tre ordene gjorde det nye bydelsutvalget unna sitt første møte på rekordtid.

NORDSTRAND: På en knapp time hadde BU-leder Arve Edvardsen (H) klubbet inn de 29 punktene på agendaen etter ytterst få kommentarer fra de 15 bydelsrepresentantene.

Enige på forhånd

Det er ikke gitt at enigheten er like stor når budsjettet for neste år skal vedtas på neste BU-møte 15. desember. Skjønt, en inngått valgteknisk avtale mellom Høyre og Arbeiderpartiet, og en intensjonsavtale mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF vil forhindre de største uenighetene.

– Det er felles forståelse mellom Høyre og Ap om nødven-digheten av at de årlige budsjetter skal salderes med et planlagt mindreforbruk som gir bydelen en nødvendig økonomisk handleevne i forhold til varslede budsjettreduksjoner, sier Arve Edvardsen.

Når det gjelder intensjonsavtalen de borgerlige partiene har inngått, har den en lignende ordlyd.

– Det er ønskelig at de ikke-sosialistiske partiene har felles gruppemøter i forkant av BU-møter som skal behandle viktige budsjettsaker der det søkes å komme frem til omforente vedtak, forteller leder Edvardsen.

Si din mening

Det nyvalgte bydelsutvalget har sju representanter fra Høyre, fire fra Ap og en representant fra henholdsvis Frp, KrF, Venstre og SV. Kvinnene er i flertall, åtte mot sju.

BU-møtene holdes fire ganger hvert halvår og starter alltid med Åpen halvtime. Der kan du som beboer i Bydel Nordstrand gi lokalpolitikerne ditt syn på saker som opptar deg.

Det er også mulig å være tilstede under møtene i de respektive komiteene, byutvikling/milø/samferdsel (BMS), helse/sosial (HS) og barn/ungdom/kultur (BUK). Disse ledes av henholdsvis Bjørn Fjellheim (Høyre), Anna Charlotte Larsen (Ap) og Vegard Rooth (Høyre).

Bydelsdirektør Per Johannessen er administrasjonens leder. Det er han som legger frem sakene bydelsutvalget skal si ja eller nei til under sine møter. Det neste er altså torsdag 15.desember.

Fl

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag