Lysakervassdraget adopteres

BU-lederne Elin Horn Galtung og Carl Oscar Pedersen på venstre side omfavner Oslo Elveforums initiativ. Representantene fra Oslo Elveforum er Ida Fossum Tønnesen, Tor Holtan-Hartwig og Trine Johnsen. Foto: Vidar Bakken

BU-lederne Elin Horn Galtung og Carl Oscar Pedersen på venstre side omfavner Oslo Elveforums initiativ. Representantene fra Oslo Elveforum er Ida Fossum Tønnesen, Tor Holtan-Hartwig og Trine Johnsen. Foto: Vidar Bakken

Skoler i bydelene Ullern og Vestre Aker blir i disse dager oppfordret til å adoptere Lysakervassdraget.

OSLO VEST: I et brev fra Oslo Elveforum og Bærum Elveforum blir skolene i vassdragets nærområder utfordret til å adoptere hver sin del av Lysakervassdraget. Ullern Avis Akersposten møtte representanter fra Oslo Elveforum og BU-lederne i de to bydelen ved Lysakerleva

Dette er en spennende idé som vi allerede har prøvd i andre deler av byen. Hensikten med adopsjonen er å få til et forpliktende samarbeid, hvor skolene får et "lokalt eierskap" til sin del av elven. For mange barn er elvedraget en godt bevart hemmelighet. Vi ønsker at de skal bli kjent med elven og naturen rundt med planter og dyreliv. Samtidig håper vi at de vil bidra til å bevare naturen og tilgjengelighet til elven, sier prosjektleder i Oslo Elveforum, Trine Johnsen.

Vanndetektivene

I brevet til skolene med tittelen "Lysakerelva vårt felles ansvar", inngår det også en forpliktelse til å melde fra om ulovlig forurensing og samtidig holde vann og strandkanter fri for søppel.

Vi har arbeidet med Ljanselva i mange år, hvor alle skolene langs elven er aktivt med. Barna er veldig engasjerte, og bevisstheten rundt elveløpet er blitt mye større. Det er blitt rent og vakkert langs elven, og det samme ønsker vi skal skje med Lysakervassdraget. Vi har også laget et eget undervisningsopplegg som heter "Vanndetektivene", hvor elevene er forskere for Oslo Elveforum.

På Bærum-siden gjøres det et tilsvarende opplegg overfor skolene. Brevet går også til velforeninger, boligsameier og bedrifter langs vassdraget.

Vi håper også at disse vil bli med i et samarbeid med skolene. Skolene i Oslo vil få et eget adopsjonsbrev undertegnet av ordfører Fabian Stang og Bærum-skolene et adopsjonsbrev undertegnet av ordfører Odd Reinsfelt, sier Johnsen.

En æressak

Oslo Elveforums leder, Ida Fossum Tønnesen, understreker viktigheten av prosjektet.

Vi har tidligere gjort avtale om elveadopsjon med 30 skoler i Oslo. Det er viktigere enn noensinne å lære den oppvoksende slekt om vassdragenes betydning og verdi. Barna blir så engasjerte, sier Ida Fossum Tønnesen.

Tor Holtan-Hartwig har prosjektansavert for Lysakervassdraget.

Vi opplever at mange skoler ser det som en æressak å ha et spesielt ansvar for sin del av elven. De er stolte av å ta vare på den. Nå håper vi det samme skjer med skolene langs Lysakervassdraget, sier Tor Holtan-Hartwig.

Skolene

Skolene på Oslo-siden som er invitert til adopsjonsordningen er Sollerudstranda skole, Øraker skole, Lilleaker skole, Lysejordet skole, Voksen skole, Bogstad skole og Sørkedalen skole.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.