*Nettavisen* Nyheter.

Må håndtere pengemangel

Harald Hegstad fra Mortensrud sitter i Oslo bispedømmeråd 2010-2011.

Harald Hegstad (49) fra Mortensrud er en av de syv leke kandidatene som er valgt til Oslo bispedømmeråd i perioden 2010-2011.

MORTENSRUD: Hegstad er professor i praktisk teologi ved Det teologiske Menighetsfakultet. Han ønsker å satse på utvikling og fornyelse i menighetene, inkludering av kristne innvandrere i menighetene samt trosopplæring og utvikling av den kirkelige organisasjon med vekt på demokrati og frivillighet.

Nå ser Hegstad frem imot oppgaven som representant i Oslo bispedømmeråd.

– Det blir en todelt oppgave, det ene er å møte i bispedømmerådet, som er et arbeidsgiverorgan for prestene i bispedømmet. Så er det å møte i Kirkemøtet, det er en uke i året hvor representantene for alle landets bispedømmeråd møtes, sier Hegstad og sammenligner Kirkemøtet med Stortinget.

– Kirkemøtet har en overordnet funksjon, som å vedta liturgi og annet som angår hele Kirken. Bispedømmerådet tar for seg forvaltningen av det bispedømmet man representerer, forteller han. Det er to organer som håndterer menighetene i Oslo. Kirkelig fellesråd og bispedømmerådet.

Pengeproblemer

Hegstad tror den største utfordringen for bispedømmerådet fremover blir økonomien.

– Kirken har i en periode brukt en del mer penger enn man har. Dette har blitt oppdaget for sent, og dermed har vi nå en ganske akutt situasjon, særlig i Oslo, hvor stillinger står ledige for å få bukt med problemene, sier han og legger til at økonomiproblemene i kirken er et resultat av dårlig styring kombinert med for lave bevillinger. – Trond Giske er mer opptatt av kultur enn kirke, sier han med et smil. Hegstad har tidligere uttrykt at han har en restriktiv holdning til sammenslåing og nedlegging av menigheter.

– Under diskusjon om intern kirkelig organisering i Oslo, har det kommet forslag om sammenslåing og nedlegging av sogn. Det vil stå på kartet for bispedømmerådet. Jeg tviler på om det er en lur strategi. Jeg tror det vil drepe det lokale engasjementet og den frivilligheten vi er avhengig av. Man kan spare på kort sikt, men det er en dårlig løsning hvis man ser fremover, tror Hegstad.

Ny organisering

I forbindelse med skille av stat og kirke etter 2013, tror Hegstad det vil bli en del organisatoriske utfordringer.

– Kirkemøtet må legge rammer for fremtiden. Det kan være bispedømmerådet får flere eller færre oppgaver. Et problem i Kirken er at det er to arbeidsgivere, prester ansettes av bispedømmerådet, mens alle andre ansettes av Kirkelig fellesråd. Det kan være aktuelt å flytte arbeidsgiveransvaret - slik at man får én samlet arbeidsgiver, sier Hegstad og legger til:

– Når forbindelsen til staten endres, er det naturlig nok en del organisatoriske ting man må se på. En annen viktig oppgave blir Trosopplæringsreformen som skal implementeres i alle prostier, avslutter Harald Hegstad.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag