Gå til sidens hovedinnhold

Må holde seg på sørsiden

I kveld skal bydelsutvalget på Søndre Nordstrand uttale seg om de fremlagte planer knyttet til forbrenningsanlegget på Klemetsrud og spesielt bygging av biobrenselanlegg.

Klemetsrud: Det er mange som har uttalt seg om de fremlagte planer for utvidelse av forbrenningsanlegget på Klemetsrud og spesielt om det foreslåtte biobrenselanlegget. Bydelsutvalget på Søndre Nordstrand har tidligere vært veldig klar i sin tale - ingen bygging på den delen av Lofsrud gård, nord for Klemetsrudveien, hvor det er tilrettelagt for ridehall.

Saken har vært til behandling i bydelens miljø- og tekniske komité. Der ble man ikke enig om formuleringen av hvordan BU bør uttale seg, men det som i alle fall er klart, er at ingen vil ha Hafslund/Viken Fjernvarme/Energigjenvinningsetaten inn på gårdsområdet.

Leder av komiteen, Arild Andersson (H), var tidlig ute med et klart nei til all utvidelse av forbrenningsanlegget, Trond Hjelmerud (FrP) mente i komiteen at ingen innstilling burde forelegges før BU-behandlingen mens et flertall står bak et forslag lagt frem av SV og V.

Her heter det at BU ser behov for utbygging av fjernvarmeforsyningen i Oslo, og de aksepterer at det bygges et biobrenselanlegg i tilknytning til eksisterende forbrenningsanlegg. Men de er absolutt imot at det "stjeles" av gårdsområdet. De henviser til bystyrevedtak om ridehus og at det er bevilget penger til oppføring. De er sterkt forundret over at byrådsavdelingen og underliggende etater tør sette seg ut over lovlig fattete vedtak i Oslo bystyre.

Det avsluttes i vedtaksforslaget om at bystyrets vedtak om bygging av ridehus uten videre unødvendige opphold kommer plass.

Om det skal utvides på/ved forbrenningsanlegget, må det skje på sørsiden, sier komiteen.

Reklame

NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg