Gå til sidens hovedinnhold

– Må kalles miljøkriminalitet

Uten varsel ble friske trær rundt vannbassenget i Ryghs vei felt. Arbeidet fikk bråstopp da nærmiljøet reagerte.

HOLMENKOLLEN: Beboere rundt vannbassenget i Ryghs vei på Holmenkollen ringte Ullern Avis Akersposten og fortalte at friske bjørketrær ble felt på kommunens tomt. Da vi kom opp dit, var ansatte fra trefellingsfirmaet godt i gang med å felle trærne.

Miljøkriminalitet

– Dette er ille. Dette må vel kunne kalles miljøkriminalitet, sier nabo i Ryghs vei, Bernd Kachel.

– Firmaet som tar trærne sier at de skal rydde tomten. To av trærne er i følge firmaet syke, men her tar de alle bjørketrærne. Vann- og avløpsetaten (VAV) har visstnok gitt tillatelse, og det er noen naboer på oversiden som betaler for fellingen har vi fått høre, sier Randi Kachel.

– Har ikke råd

Når vi ber om en forklaring, bekrefter lederen av trefellingsgruppen at trærne skal fjernes.

– Det er planlagt at området skal ryddes og trærne skal fjernes. Røttene til trærne kan være en fare for rør og membran til bassenget. Vann- og avløpsetaten har ikke råd til å fjerne dem, så det er naboer der oppe som betaler for fellingen. De vil få bedre utsikt når trærne blir borte. De har klaget og fått tillatelse, forklarer mannen.

Han peker også ut noen trær på den merkede turstien ved siden av og på oversiden av vannbassenget. Disse står også i siktlinjen til nevnte naboer.

Forgiftet

– Her ønsker man å bevare åsens grønne profil, og dette er et område som har kjempestrenge begrensninger i forhold til reguleringsplanen. Så går kommunen foran og tillater fjerning av trærne og lar naboer betale gildet for at de skal få bedre utsikt. Så vidt jeg vet er det eventuelt Friluftsetaten som skal gi tillatelse om naboer klager og søker om felling av trær på kommunens område, sier Randi Kachel, som er en av mange i nabolaget som har tatt godt vare på alle trærne på egen tomt.

Trærne ved vannbassenget står på et område hvor andre bjørketrær ble forgiftet for fem år siden. Disse måtte felles, og forgiftningen ble politianmeldt. Flere i Oslo kommune var rystet over miljøkriminaliteten.

Stoler på kollegaen

Etter hektisk ringing fra både avisen og naboenes side får vi vite hvem som har tatt avgjørelsen hos VAV. Vedkommende er ikke å få tak i, i stedet ringer etter en stund funksjonsleder i VAV, Ronny Steen-Olsen.

Han kan bekrefte at en av hans medarbeidere har tatt beslutningen at området skal ryddes.

– Noen av trærne er syke. Av og til må vi rydde opp i området og det er vårt ansvar. Trærnes røtter kan blant annet gro inn i membranen på bassenget og forårsake lekkasje.

– Det er bare to trær som eventuelt er syke. Dessuten er det vanskelig å tro at trærne som står så langt unna bassenget utgjør noen fare. De trærne som ble forgiftet for fem år siden var mye større og nærmere bassenget. Det var ingen som snakket om det den gangen at de utgjorde noen fare. Tvert imot ble det sagt at det var en trist hendelse at de måtte felles, sier vi.

– Jeg kjenner ikke til den saken, men stoler på at min kollega har gjort en riktig vurdering i dette tilfellet, sier Steen-Olsen.

Stopper arbeidet

– Er det sant at det er naboer på oversiden som betaler for trefellingen. Hvorfor det? Har ikke VAV råd til å gjøre det selv?

– Jo da, det har vi midler til. Det var uansett slik at de skulle hogges neste år. For øyeblikket har vi en anstrengt driftssituasjon slik at vi ikke har ressurser til å sette dette i gang nå. Naboene det er snakk om hadde klaget på at trærne sperret for utsikten. De fikk medhold i klagen av min medarbeider. De tilbød seg så å bekoste fellingen av trærne som uansett skulle felles.

– Men her er det jo snakk om friske trær. Det er til og med trær oppe i den merkede turstien som skal felles. Det er vel uvanlig at naboer som bor i et område med svært strenge reguleringsbestemmelser får felle trær på kommunens grunn fordi de vil ha bedre utsikt? Dette vil jo kunne få konsekvenser andre steder. Dessuten er det vel Friluftsetaten som skal innvilge en slik klage/søknad?

– Jeg har stoppet arbeidet og vil dra på befaring til stedet. Jeg vil gjerne komme tilbake til saken, sier Steen-Olsen.

– Dette er leit

Dagen etter ringer Steen-Olsen.

– Vi har hogd trær som ikke var nødvendig. Vi har vist for stor raushet overfor naboene som har klaget. Jeg synes dette er leit, sier Steen-Olsen.

– Er det da slik at det er naboene som har bestemt hvilke trær som skal felles?

– Nei, det er min kollega, som er driftsansvarlig, som har pekt ut hvilke trær som skal felles.

– Kan du forstå at folk reagerer når de får vite at naboene betaler for arbeidet og at man i etterkant finner ut at trær er unødig felt? Noen vil kunne tro at det har skjedd noe langt mer alvorlig i denne saken. Hva vil du si til din kollega?

– Nå vil vi gå gjennom våre rutiner internt. Vi kan ikke ha det sånn. Dette skal bli et engangstilfelle, og vi vil unngå noe tilsvarende i fremtiden. Her har vi gått for langt i å etterkomme naboenes ønsker. Det er veldig beklagelig, sier Steen-Olsen, som har møtt andre i nabolaget på befaringen. – Vi har fått en dialog med naboer som har reagert på det som har skjedd. De har blant annet ytret ønske om å få erstattet trærne. Nå skal vi opprettholde dialogen og lage en ordentlig plan for området. Det er viktig for oss at det er pent rundt våre anlegg, sier Steen-Olsen.

Kan ikke være slik

Randi Kachel er fremdeles skeptisk.

– De sa de skulle sette i stand området og plante nye trær da de forgiftede trærne ble felt for fem år siden. Denne gangen vil vi vite hva de skal gjøre og når de skal gjøre det. Det vil vi ha skriftlig. Dette er en svært alvorlig sak. Det kan ikke være slik at naboer kan inngå avtaler med enkeltpersoner i etaten om felling av trær, sier Kachel.

Det lyktes ikke å få vite navn på naboer som fikk fellingstillatelse for å få en kommentar. Trefellingsselskapet viser til VAV, som ikke husker navnet på nabo som fikk tillatelse per telefon.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar